Kansallisia tukia vahvistettiin

Valtioneuvosto vahvisti joulukuun 9. päivänä Etelä-Suomen erikoiskasvituen, kotieläintalouden hehtaarituen, pohjoisen hehtaarituen ja perunantuotannon kansallisen tuen vuoden 2010 tukitasot.

Perunantuotannon kansallista hehtaarikohtaista tukea maksetaan yhteensä 7,2 miljoonaa euroa. Tukea maksetaan markkinoitavaksi viljeltävän ruoka- ja ruokateollisuusperunan sekä siemenperunan tuotannolle. Tukea maksetaan lähes 18 000 hehtaarille.

Perunantuotannon kansallisen tuen määrä on 291 euroa hehtaarilta. Tuki maksetaan korotettuna 118 eurolla hehtaarilta niille viljelijöille, jotka ovat tehneet tuotannon markkinoinnista kirjallisen viljelysopimuksen. Lisäksi korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella maksetaan lisätukea. Lisätuki on 79 euroa hehtaarilta viljelijöille, joilla on kirjallinen viljelysopimus. Muulle tuotannolle lisätuki on 64 euroa hehtaarilta.

Etelä-Suomen erikoiskasvitukea maksetaan 0,94 ja kotieläintilan hehtaaritukea 9,69 miljoonaa euroa. Erikoiskasvitukea maksetaan avomaanvihannesten ja tärkkelysperunan tuotantoon sekä kotieläintilan hehtaaritukea kotieläintilojen peltoalalle tilakohtaisen enimmäisalan rajoissa. Etelä-Suomen erikoiskasvitukea maksetaan noin 9 100 hehtaarille ja kotieläintalouden hehtaaritukea noin 267 800 hehtaarille.

Etelä-Suomen erikoiskasvituen määrä on nyt 102 euroa hehtaarilta ja kotieläintilan hehtaarituki 36 euroa hehtaarilta. Molemmat määrät ovat aiemmin säädettyjä tukitasoja korkeampia.

Pohjoista hehtaaritukea maksetaan 8,7 miljoonaa euroa. Pohjoista hehtaaritukea maksetaan tukialueille C1-C4 tukialueittain hieman eri kasveille. Pohjoista hehtaaritukea maksetaan noin 61 400 hehtaarille.

Pohjoisen hehtaarituen määrä laski noin neljä euroa hehtaarilta nettomääräisesti aiemmin säädettyä tasoa alemmaksi. Alennus johtuu komission päätöksen hehtaarirajoitteiden aiheuttamista muutostarpeista.