Investointitukeen pienehköjä muutoksia

Valtioneuvosto on päättänyt ensi vuonna myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta. Tuen kohteet ja tukitasot säilyvät pääosin ennallaan. Tuen hakuaikoja on neljä ja niiden päivämäärät ovat 24.11.2010 – 21.1.2011, 2.2 – 31.3, 15.4 – 15.8 ja 1.9 – 17.10. Rakennetun maatalouskiinteistön hankinnan tukea ja tulipalo- ja muihin hakijasta riippumattomiin vahinkotapauksiin sovellettavaa ns. force majeure -kohteiden tukea voi hakea jatkuvasti.

Sikaloiden sekä broileri- ja kalkkunahallien uudisrakennus- ja laajennusinvestointien tuen myöntämistä jatketaan ensi vuonna kuluvalta vuodelta käyttämättä jäävän eläinpaikkakiintiön rajoissa. Tukea voidaan myöntää noin 40–50 miljoonan euron investointeihin. Lisäksi voidaan tukea peruskorjauksia.

Maatalouskonevarastot tukikohteeksi

Maatalouskonevarastot palaavat muutaman vuoden tauon jälkeen tukikohteeksi. Konehalli voi sisältää tilan maatalouskoneiden korjaamiseen tarkoitetun lämpöeristetyn korjaamotilan. Tarkoitukseen myönnetään korkotukilainaa.

Mehiläistalouden investointeihin voidaan myöntää korkotukilainan lisäksi avustusta enintään 15 prosenttia. Kuolleiden nautojen, sikojen, siipikarja- ja turkiseläinten varastointia tai polttamista koskeviin investointeihin voidaan myöntää tukea myös ns. raatokeräilyalueen ulkopuolella.

Ensi vuonna myönnettävään lypsykarjanavetoiden tukeen edellytetään, että maitokiintiövaatimuksen on täytyttävä viimeistään 31.3.2015. Tuon päivämäärän jälkeen Euroopan unionin maitokiintiöjärjestelmää ei enää sovelleta.

Salaojitustukeen useita muutoksia

Tuettavaa peltosalaojitusta koskevaa valtioneuvoston asetusta on niin ikään muutettu. Tuettava enimmäiskustannus metriä kohti on nostettu 2,80 eurosta 3,20 euroon käytettäessä putken ympärysaineena asetuksessa määritellyt laatuvaatimukset täyttävää soraa, kivimursketta tai teollista esipäällystettä. Enimmäiskustannus on sama uudis- ja täydennysojituksille.

Maalajikohtaisista tuettavista enimmäismetrimääristä on luovuttu ja asetettu tukikelpoiseksi enimmäiskustannukseksi hehtaaria kohti 3 200 euroa. Muuta ympärysainetta käytettäessä tuettava enimmäiskustannus salaojametriä kohden nousee 1,50 eurosta 1,70 euroon. Tällöin tuettava kustannus hehtaaria kohti on 2 800 euroa. Asetuksen mukaisten ympärysaineen laatuvaatimusten on aina täytyttävä ojitettaessa putken tukkeutumisvaaran kannalta kriittisiä maalajeja. Niihin kuuluu suurin osa hietamaista.

Uutuutena ryhdytään tukemaan säätösalaojakaivoja happamalla sulfaattimaalla. Tukea voi saada enintään 800 euron kaivokustannukselle hehtaaria kohti. Tuki on samansuuruinen kuin salaojitukselle eli enintään 20 prosenttia avustusta ja 20 prosenttia korkotukea. Säätösalaojitusta edistämällä pyritään vähentämään peltojen happamuutta ja sen haitallisia vaikutuksia vesistöihin.

Uudessa Puutarhakalenteri 2011 on selvitetty mihin puutarhainvestointeihin tukea voi saada. Tilaa Puutarhakalenteri oikeassa palkissa olevasta linkistä.