Maatilainvestointien kilpailutusta helpotetaan

Hallitus on päättänyt esittää eduskunnalle maatilainvestointien tukimenettelyihin kuuluvan kilpailuttamisen keventämistä. Tasavallan presidentin on määrä antaa lakimuutos eduskunnalle perjantaina. Nykyistä kevyemmän hankintamenettelyn piiriin arvioidaan siirtyvän vajaat 100 investointia vuodessa.

Muutos koskisi sellaisia tuettuja maatilatalouden rakennusinvestointeja, joissa tuen määrä on yli 50 prosenttia hankinnan arvosta ja hankinnan arvo ylittää 150 000 euroa. Nykyisin näihin hankintoihin on näissä tapauksissa sovellettava samaa hankintalain mukaista menettelyä kuin viranomaisten ja muiden julkisyhteisöjen hankinnoissa. Muutos ei koskisi 4,845 miljoonaa euroa ylittäviä hankintoja. Silloin noudatettaisiin edelleen hankintalakia.

Alle 30 000 euron tavarahankinnoissa tai 150 000 euron rakennushankkeissa vastaavia vaatimuksia ei ole. Näitä vaatimuksia ei myöskään ole hankkeissa, joissa tuen määrä alittaa 50 prosenttia hankinnan arvosta. Valtaosa tuetuista maatilatalouden hankinnoista ei siten nykyisinkään kuulu hankintalain soveltamisalaan.