Investointituista uusi asetus

Valtioneuvosto hyväksyi 18.11. asetuksen vuonna 2011 myönnettävän maatilan investointituen tukikohteista, enimmäismääristä ja hakuajoista. Tukikohteet, tukimuodot ja tukitasot säilyvät pääosin ennallaan. Investointituen uutena tukikohteena on maatalouskoneiden varaston rakentamisinvestointi. Ensimmäinen hakukierros alkaa jo 24. päivänä marraskuuta.

Investointituista uusi asetusValtioneuvosto hyväksyi 18.11. asetuksen vuonna 2011 myönnettävän maatilan investointituen tukikohteista, enimmäismääristä ja hakuajoista. Tukikohteet, tukimuodot ja tukitasot säilyvät pääosin ennallaan. Investointituen uutena tukikohteena on maatalouskoneiden varaston rakentamisinvestointi. Ensimmäinen hakukierros alkaa jo 24. päivänä marraskuuta.

Ensi vuoden investointituen haku avataan siten, että ensimmäinen hakuaika alkaa asetuksen voimaantulopäivänä 24.11.2010 ja päättyy 21.1.2011. Tukipäätökset pyritään tekemään noin kahden kuukauden kuluessa hakuaikojen päättymisestä. Vuoden 2011 muut hakuajat ovat 2.2 – 31.3, 15.4 – 15.8 ja 1.9 – 17.10. Rakennetun maatalouskiinteistön hankinnan tukea voi hakea jatkuvasti.

Tuet myönnetään käytettävissä olevien Maatilatalouden kehittämisrahaston avustusvarojen ja valtion talousarvion vuoden 2011 korkotukilainojen myöntämisvaltuuden rajoissa.

Investointituen uutena tukikohteena on maatalouskoneiden varaston rakentamisinvestointi, johon myönnetään korkotukea enintään 15 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Tuen myöntämisen edellytykset ovat lähes vastaavat kuin vuoteen 2004 saakka investointituen piirissä olleissa koneiden säilytystilainvestoinneissa.

Tukitason muutos tehdään mehiläistalouden investoinneissa, joihin tukea voidaan jatkossa myöntää avustuksena enintään 15 prosenttia ja korkotukena enintään 15 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Tuki turkiseläinten häkkien korvaamiseen poistetaan, koska häkkien vaihtamiselle asetettu siirtymäaika päättyy vuoden 2010 loppuun. Vuonna 2010 tukikohteeksi otettujen sika- ja siipikarjatalouden laajennusinvestointien tuen myöntämistä jatketaan vuodelta 2010 käyttämättä jäävän eläinpaikkakiintiön rajoissa.

Kuolleiden tuotantoeläinten varastointia tai polttamista koskeviin investointeihin voidaan jatkossa myöntää tukea myös muualla kuin ns. raatokeräilyalueella naudoille, sioille, siipikarjalle ja turkiseläimille.

Navettojen rakentamisinvestointien maitokiintiövaatimusta on muutettu siten, että edellytyksen tulee jatkossa täyttyä viimeistään 31.3.2015, eli ajankohtana, jonka jälkeen Euroopan unionin maitokiintiöjärjestelmää ei enää sovelleta. Lisäksi rakennetun maatalouskiinteistön hankinnan tuessa mahdollisuus maatalousmaan hankintaan EU:n valtiontukisäännösten rajoissa koskee jatkossa myös tuotantorakennuksen hankintaa.

Samalla muutettiin investointituen yhden tukikohteen, salaojituksen, laatuvaatimuksista ja enimmäiskustannuksista annettua valtioneuvoston asetusta. Salaojituksen tukijärjestelmää on yksinkertaistettu ja tukikelpoinen enimmäiskustannus on päivitetty maanrakennusindeksin perusteella.