Avomaatuotannon myyntituloihin 11 prosentin pudotus

Maataloustulo laskee tänä vuonna 15 prosenttia, arvioi MTT ennakkolaskelmassaan. Syynä on myyntitulojen pieneneminen viidellä prosentilla viime vuodesta. Maa- ja puutarhatalousyrittäjien saamat tuet sen sijaan säilyvät kuluvana vuonna ennallaan. Kustannusten arvioidaan kasvavan vajaan prosentin edellisvuodesta.

Avomaan vihannes- ja marjatuotannosta saatavat myyntitulot laskevat kuluvana vuonna peräti 11 prosenttia. Tähän laskuun vaikuttaa erityisesti mansikan edellisvuotta selvästi heikompi sato- ja hintataso. Kasvihuonetuotannon myyntituotot sitä vastoin kohenevat kuluvana vuonna vajaalla prosentilla.

Vuoden 2010 maataloustulo jää noin 735 miljoonaa euroon, kun se viime vuonna ylsi 863 miljoonaan euroon. Maataloustulo, joka mittaa maatalousyrittäjien omalle työlleen ja omalle pääomalleen saamaa korvausta, on pienentynyt nopeasti viime vuosien aikana. Reaalisin hinnoin laskien maataloustulo on vuonna 2010 runsaat 31 prosenttia matalampi kuin vuonna 2007.

Maa- ja puutarhatalouden myyntitulot pienentyvät kotieläintuotteiden hintojen laskun sekä viljantuotannon ja avomaan vihannestuotannon alentumisen vuoksi. Eniten myyntitulojen laskuun vaikuttaa maidon tuottajahinnan lasku. Maidontuotannosta saatavat myyntitulot alenevat seitsemän prosenttia eli lähes 64 miljoonaa euroa, koska maidon keskihinta jää yli kymmenen prosenttia edellisvuotta alemmaksi.

Myyntituottoa vetää alaspäin myös sianlihantuotannon yli kuuden prosentin väheneminen, kun sekä hinta että tuotanto ovat laskussa. Naudanlihasta ja siipikarjanlihasta saatavat myyntitulot pienenevät tuottajahintojen laskun seurauksena.

Vaikka viljojen hinnat ovatkin nousseet selvästi edellisvuodesta, viljatuottojen arvioidaan alentuvan yli neljä prosenttia kuivuuden takia heikoksi jääneen sadon vuoksi. Avomaan vihannes- ja marjatuotannosta saatavat myyntitulot laskevat kuluvana vuonna peräti 11 prosenttia. Tähän laskuun vaikuttaa erityisesti mansikan edellisvuotta selvästi heikompi sato- ja hintataso. Kasvihuonetuotannon myyntituotot sitä vastoin kohenevat kuluvana vuonna vajaalla prosentilla.

Lannoitteiden käyttö vähentynyt

MTT arvioi, että maa- ja puutarhataloustuotteiden myyntituloista kertyy tänä vuonna yhteensä 2,2 miljardia euroa eli viisi prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Kotieläintuotannon osuus myyntituloista on runsaat 67 prosenttia, kasvinviljelyn vajaat 15 prosenttia ja puutarhatalouden runsaat 18 prosenttia. Maa- ja puutarhatalouden saama tukisumma pysyy viime vuoden tasolla noin 1,9 miljardissa eurossa.

Maa- ja puutarhatalouden kokonaiskustannukset ovat tänä vuonna 3,5 miljardia euroa, mikä on 0,6 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Kustannuksia kasvattavat erityisesti poltto- ja voiteluainekustannusten nousu. Lannoite-, kasvinsuojelu- ja korkokustannukset ovat sen sijaan viime vuotta pienemmät. Lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä vähensi kuluvana vuonna selvästi pienentynyt vilja-ala.