Tuottaja- ja toimialaorganisaatiot tulevat mahdollisiksi

Maa- ja metsätalousministeriö lähettää tänään 25.10.2010 lausunnoille maa- ja metsätalousministeriössä valmistelussa olevan tuottaja- ja toimialaorganisaatioita koskevan lakiehdotuksen. Ministeri Sirkka-Liisa Anttila kertoi asiasta puhuessaan Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton järjestämässä Vihreä kasvu-tilaisuudessa Helsingissä.

Lakiehdotuksella mahdollistettaisiin tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden toiminta nykyistä laajempana. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioista on jo nykyisin EU-säädöksiä. Suomessa toimii kolme tällaista organisaatiota. Laki laajentaisi perustamismahdollisuuden myös muille aloille. Tällainen mahdollisuus on käytössä esimerkiksi Ranskassa ja Espanjassa.

Tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden perustaminen on toimijoille täysin vapaaehtoista. Laki ainoastaan tarjoaisi tähän mahdollisuuden.

Tuottajaorganisaatiot ovat maatalousyrittäjien vapaaehtoisesti perustamia yhteenliittymiä. Niiden tehtävänä voi olla esimerkiksi tuotannon suunnittelu ja tuotteiden markkinoille saattaminen. Toimialaorganisaatiot puolestaan voivat olla tuottajien, teollisuuden ja/tai kaupan vapaaehtoisesti muodostamia yhteenliittymiä. Niiden tehtävänä voisi olla esimerkiksi hyvän yhteistyön rakentaminen toimialalle, neuvottelumekanismin ylläpitäminen, sopimusten määrittely ja menekinedistäminen.

Lakiluonnos ei salli sopimista hinnoista eikä maatalouden tuottajien kartellia. Se määrittelisi kilpailulakiin sisältyvien poikkeusten tapaan tiukat reunaehdot, joiden puitteissa tuotannon rajoittamisesta voitaisiin sopia.

Eräissä uutisissa väitettiin syyskuussa, että ministeriö valmistelisi EU-kilpailulainsäädännön vastaisia säädöksiä. Näin ei ole. Lain ja niiden perusteella hyväksyttyjen tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden on oltava EU-säännösten mukaisia.

Lain valmistelu on aloitettu hallituksen kesäkuussa antaman lausuman perusteella. Lausuma annettiin hallituksen päättäessä hallituksen esityksestä uudeksi kilpailulaiksi. Valmistelu tehdään maa- ja metsätalousministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön sopiman menettelytavan mukaisesti maa- ja metsätalousministeriössä. Valmistelu on tapahtunut normaalin lainvalmistelukäytännön mukaisesti ja sen aikana on kuultu sidosryhmiä ja viranomaisia. Eduskunnalle lakiehdotus annettaisiin tämän vuoden aikana.