Puutarhatuotteiden varastointituet on haussa

Puutarhatuotteiden varastointituen hakemuslomake postitetaan viikolla 38 niille, jota ovat viime vuonna ko. tukea hakeneet. Hakemuslomake on palautettava täytettynä tilan sijaintipaikkakunnan ELY-keskukseen tai Ahvenanmaalla valtionvirastoon viimeistään 25.10.2010. Myöhässä palautettu tukihakemus alentaa tukea.

Hakemuslomakkeen yhteydessä postitetaan lomakkeen täyttöohje sekä varastoitujen puutarhatuotteiden määrän marras- ja joulukuun ilmoituslomakkeet. Lisäksi lomakkeiden liitteenä on mallikappale täytetystä varastokirjanpitolomakkeesta sekä tyhjä varastokirjanpitolomake.

Jos lomaketta ei jostain syystä tule hakijalle postitse tai hakija on uusi, on lomake täyttöohjeineen saatavissa ELY-keskuksesta tai tulostettavissa lomakepalvelusta internetosoitteesta http://lomake.mmm.fi. ja lomakenumero on 228.

Jos peltoja on kahden eri tukivyöhykkeen (A/B tai C) alueella, täytetään kaksi hakemuslomaketta. Tämä johtuu siitä, että varastointituki maksetaan tukialueilla A/B eri tukityypillä kuin tukialueella C.

Hakemuksen ohessa olevilla kahdella varastomääräilmoituslomakkeella ilmoitetaan varastoitujen tuotteiden kuutiomäärätilanne (kokonaisina kuutioina) marraskuun 15. päivänä ja joulukuun 15. päivänä. Nämä varastomääräilmoitukset on toimitettava ELY-keskukseen tai Ahvenanmaalla valtionvirastoon viimeistään 31.12.2010. Jos varastomääräilmoitus marras- tai joulukuulta toimitetaan myöhässä, alennetaan kyseisen ilmoituksen osalta tuen myöntämisperusteena olevaa varastomäärää yhdellä prosentilla jokaista myöhästynyttä työpäivää kohti. Jos ilmoitus myöhästyy yli 25 kalenteripäivää, katsotaan ilmoitusajankohtaa koskeva varastomäärä nollaksi.

Tukiehdot säilyneet samoina

Puutarhatuotteiden varastointituki määräytyy tukeen oikeuttavien puutarhatuotteiden varastomäärän (m3) ja varastotyypin (koneellisesti jäähdytetty varasto / muu varasto) perusteella. Varastointituki lasketaan loka-, marras- ja joulukuussa käytössä olevan puutarhatuotteiden varastotilavuuden keskiarvosta.

Varastointitukea maksetaan kaikilla tukialueilla. Tukialueilla A ja B varastointituki maksetaan Etelä-Suomen kansallisena tukena (VNa 37/2010 24 §) ja C-alueella pohjoisena tukena (VNa 38/2010 24 §). Satoa tuottavan pellon sijainti määrää sen, kumpaa yllä mainittua tukea hakija saa varastoimilleen puutarhatuotteille.

Varastointitukea saavat kiinankaali, kyssäkaali, lanttu, mukulaselleri, nauris, omena, palsternakka, porkkana, punajuuri, punakaali, purjo, ruusukaali, savoijinkaali, sipuli ja valkokaali.

Varastotyyppien mukainen tuen määrä enintään:
• Koneellisesti jäähdytetty varasto 14,2 euroa/m3
• Muu varasto 8,8 euroa/m3

Puutarhatuotteiden varastointituen maksatus tapahtuu arviolta maalis-huhtikuussa 2011.