Toiko Asta-myrsky koloradonkuoriaisia Suomeen?

Viime viikolla torstain ja perjantain välisenä yönä riehunutAsta-myrsky oli poikkeuksellisen raju. Kovat myrskytuuletulottuivat Kaakkois-Suomen yli aina Keski-Pohjanmaalle saakka.Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mukaan on mahdollista, ettäAsta-myrsky on saattanut kuljettaa koloradonkuoriaisia Suomeen.Evira pyytääkin kaikkia perunan ammatti- ja kotitarveviljelijöitätarkkailemaan perunakasvustojaan koko Asta-myrskyrintamanalueella.

Vuonna 2002 riehunut Unto-myrsky toi mukanaankoloradonkuoriaisia erityisesti Kaakkois- ja Itä-Suomen alueelle n.350 perunapellolle. Ajankohta oli tuolloin kuoriaisen luontaisenleviämisvietin kannalta otollinen. Nyt 30.7. ollut Asta-myrsky onsilti saattanut vielä kuljettaa kuoriaisia Laatokan lounaisosistamukanaan.

Jos kuoriaisia on myrskyn sekaan joutunut, suuri osa ontodennäköisesti talvehtineiden ja alkukesällä lisääntyneidenkuoriaisten toisen polven aikuisia. Nämä aikuiset eivät enää kovinaktiivisesti aloita lisääntymistä, vaan ne syövät perunan lehtiä jakaivautuvat sen jälkeen syvälle maahan talvehtimaan. Osa voikuitenkin vielä munia, erityisesti jos myrskyn mukana on tullutmyös elossa olevia talvehtineita naaraita.

Evira pyytääkin kaikkia perunan ammatti- jakotitarveviljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustojaan erityisestikoko Asta-myrskyrintaman alueella, nyt myös Keski-Pohjanmaalla.Koloradonkuoriaista epäiltäessä pyydetään ottamaan välittömästiyhteyttä alla olevaan koloradonkuoriaisen havaintoilmoitustenpäivystysnumeroon esiintymisen varmistamiseksi. Tarkastuksista jatorjunnasta vastaavat Eviran ja ELY-keskustenkasvintarkastajat.

Perunakasvustosta voi löytää aikuisia kuoriaisia ja senmunaryhmiä, myöhemmin mahdollisesti myös toukkia. Aikuinenkoloradonkuoriainen on noin senttimetrin pituinen. Keltaisessaselässä on 10 mustaa pitkittäisraitaa, etuselkä on väriltäänoranssi ja siinä on mustia pilkkuja. Kuoriaisen mannaryyninkokoiset kelta-oranssit munat ovat tiiviissä ryhmissä perunanlehtien alapinnoilla.

Vastakuoriutunut toukka on noin 1-2 millimetrin mittainen jatummahko. Toukat kasvavat nopeasti ja niiden kuperan selkäosan värimuuttuu pian oranssin-punertavaksi. Pää on musta ja alhaallakummassakin kyljessä on kaksi riviä mustia pilkkuja. Täysikasvuinentoukka on hieman yli senttimetrin mittainen.

Koloradonkuoriainen on yksi maailman pahimmista perunantuholaisista. Aikuiset kuoriaiset ja sen toukat syövät aluksireikiä perunan lehtiin. Varsinaisen tuhotyön tekevät toukat, jotkamassoittain esiintyessään syövät lehdet lähes kokonaan.

Ensimmäinen havainto Parikkalassa

Tämän kesän ensimmäinen koloradonkuoriaisen havainto tehtiin maanantaina 2.8. Kaakkois-Suomessa Parikkalan kunnassa perunan kotitarveviljelmältä. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira sai havaintoilmoituksen koloradonkuoriaisepäilystä pellon omistajalta. Eviran tarkastajat varmistivat epäilyn ja hävittivät kuoriaiset.

Kyseessä ei kuitenkaan ollut Asta-myrskyn aiheuttama esiintymä. Perunapellossa oli koloradonkuoriaisen lukuisien toukkien muodostama pesäke, jossa oli sekä pieniä että jo lähes täysikasvuisia toukkia. Näin ollen pellossa on ollut lisääntymiskykyinen aikuinen kuoriainen jo ennen Asta-myrskyä.

Havaintoilmoitusten päivystysnumero on 040 801 4407 (klo 9-20,myös viikonloppuisin).