EU:n menekinedistämistukien haku alkanut

Haku maatalouden tiedotus- ja menekinedistämisohjelmien jättämiselle on alkanut. Haku koskee Euroopan yhteisön ja Suomen valtion yhdessä rahoittamia ohjelmia, jotka on suunnattu EU:n sisämarkkinoille.

Tuotteita, joiden menekinedistämistä voidaan tukea, ovat esimerkiksi maito ja maitotuotteet, siipikarjanliha, siemenöljyt, hunaja ja mehiläishoitotuotteet, hedelmät ja vihannekset sekä luonnonmukaisesti tuotetut maataloustuotteet. Lisäksi tukea voidaan myöntää ohjelmille, joilla tiedotetaan yhteisön tai kansallisen laatujärjestelmän mukaisesti tuotetusta lihasta tai kananmunien merkitsemisestä.

Aiheet, joista erityisesti toivotaan ohjelmia, ovat:

– luonnonmukaisesti tuotetut tuotteet, erityisesti tiedottamistoimet, jotka koskevat 1.7.2010 julkaistavaa uutta EU:n luomumerkkiä.

– tuotteet, joilla on suojattu alkuperänimitys (SAN), suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) ja aidot perinteiset tuotteet (APT) sekä kyseisissä järjestelmissä rekisteröidyt tuotteet– elävät kasvit ja kukkaviljelytuotteet.

Yhteisön rahoitusosuus ohjelmista on 50 prosenttia ja Suomen valtion 20 prosenttia. Ohjelmaa ehdottavan järjestön oma osuus on 30 prosenttia ohjelman kustannuksista. Koululaisille suunnatuista hedelmien ja vihannesten menekinedistämisohjelmista yhteisö rahoittaa 60 prosenttia. Ohjelmat voivat kestää yhdestä kolmeen vuotta.

Ohjelman ehdottajana voi olla ohjelman tuotealaa tai -aloja edustava ammattialajärjestö tai toimialakohtainen organisaatio, esimerkiksi yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys. Ohjelman toimeenpanijaksi valitaan kilpailumenettelyn jälkeen yksi tai useampi yritys, yleensä mainostoimisto.

Ohjelmaehdotukset on jätettävä Maaseutuviraston markkinatukiosastoon viimeistään 30.11.2010. Ohjelman ehdottajan tulee varata kilpailutusmenettelyyn ja toimeenpanijan valintaan aikaa noin viisi kuukautta ennen ohjelmaehdotuksen jättämistä.

Katso alla olevasta linkistä uutinen kansallisten menekinedistämisavustusten jakamisesta.

Linkki: MMM:ltä avustuksia vanhoille hakijoille