Luomualalla on kehitystarpeita

Luomutieto-hankkeen loppuraportissa annetaan yli 40 kehittämisehdotusta luomualalle. Maa- ja metsätalousministeriö lähettää raportin toukokuussa laajalle lausuntokierrokselle. Raportin, lausuntojen ja kesäkuussa luomualan toimijoille järjestettävän keskustelutilaisuuden pohjalta ministeriö päättää valtion tulevista toimista luomusektorin kehittämiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriön maatalouden kehittämisrahastosta (MAKERA) rahoitettu hanke on kartoittanut luomuketjun toimintaa alkutuottajasta kuluttajaan. Raportissa on nostettu esille ketjun kehittämiskohteita ja tehty ehdotuksia siitä, miten niitä voitaisiin ratkaista. Raportin mukaan luomutuotteiden kysyntä näyttää kuitenkin erittäin hyvältä. Raportin on laatinut agronomi Mikko Rahtola Luomuliitosta.

Raportin kehittämisehdotukset koskevat mm. tukipolitiikkaa, valvontajärjestelmää, luomututkimusta, luomukoulutusta, neuvontaa ja menekinedistämistä. Kehittämisehdotuksia on myös jalostajille ja kaupalle, luomuvientiin sekä alan eri toimijatahoille ja yhdistyksille. Raportissa on lisäksi esitetty organisaatiomallivaihtoehtoja luomualalle.

Suomessa peltopinta-alasta yli seitsemän prosenttia viljellään luonnonmukaisesti, luomutuotteiden osuus vähittäismarkkinoiden arvosta on noin prosentti. Esimerkiksi Tanskassa ja Sveitsissä molemmat osuudet ovat seitsemän prosenttia.

Vuonna 2009 luomutiloja oli kaikkiaan 3967 kappaletta, mikä on 4 %:a enemmän kuin vuonna 2008. Luonnonmukaista eläintuotantoa harjoitettiin viime vuonna 548 tilalla, kun vuonna 2008 eläintuotantotiloja oli 511. Vuonna 2009 luonnonmukaisessa viljelyssä oli yhteensä 163 583 hehtaaria peltoa, missä oli kasvua vuoteen 2008 verrattuna 9 %:a.