Porkkanasta 70 miljoonan kilon ennätyssato

Tiken (Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus) vuoden 2009 puutarhatilastojen mukaan avomaavihanneksia tuotettiin viime vuonna poikkeuksellisen paljon. Myös marjasato oli hyvä. Kasvihuonevihannesten tuotannossa palattiin normaalitasolle vuoden 2008 ennätyssadon jälkeen. Sipulikukkatuotanto kasvoi voimakkaasti.

Puutarhatuotannon keskittyminen jatkui vuonna 2009: yritysten lukumäärä väheni 4 664 tilaan (-233 yritystä), mutta pinta-ala kasvoi 16 131 hehtaariin (+12 ha) avomaavihannesalan kasvun johdosta.

Avomaavihanneksia tuotettiin viime vuonna poikkeuksellisen paljon, yhteensä 179 miljoonaa kiloa 8 346 hehtaarin alalta. Avomaavihanneksia tuottavia tiloja oli kaikkiaan 1 699. Runsas kokonaissato johtui eniten viljeltyjen vihannesten hyvästä satotasosta: porkkanan 70 miljoonan kilon sato oli ennätyksellisen suuri, ja valkokaaliakin saatiin 5 miljoonaa kiloa enemmän kuin vuonna 2008. Myös ruokasipulin ja avomaankurkun sadot nousivat normaalitasolleen edellisvuotisesta. Pinta-alallisesti eniten väheni ruokasipulin ala (-69 ha), ja eniten kasvoi tarhaherneen viljelyala (+73 ha).

Mansikka-ala kasvoi pitkästä aikaa

Viime vuoden marjasato oli hyvä, varsinkin verrattuna vuoteen 2008, jolloin erityisesti herukoiden sato jäi ennätysalhaiseksi. Marjantuotannossa jatkunut voimakas rakennemuutos näyttää nyt osittain tasaantuneen. Tuotantoala oli vuonna 2009 yhteensä 6 218 hehtaaria, ja yrityksiä oli 2 197 (-118 kpl). Mansikka-ala kasvoi ensimmäistä kertaa vuoden 1997 jälkeen. Kasvua vuodesta 2008 oli 45 hehtaaria, ja ala oli kaikkiaan 3 270 hehtaaria. Samanaikaisesti yritysten määrä väheni 95 tilalla, joten mansikan keskiala kasvoi 2,3 hehtaariin. Mustaherukalla sekä ala että yritysten lukumäärä vähenivät selvästi.

Omena-alan pitkään jatkunut kasvu pysähtyi, mutta muiden hedelmien alan kasvu piti hedelmäpuualan ennallaan. Omenasato oli 4,3 miljoonaa kiloa eli edellisvuoden tasolla. Taimitarha-ala supistui 23 hehtaarilla 488 hehtaariin, ja yrityksiä oli 184.

Kasvihuonevihannesten tuotannossa palattiin normaalitasolle

Kasvihuonevihannesten tuotannossa palattiin normaalitasolle vuoden 2008 ennätyssadon jälkeen. Satoa saatiin 72 miljoonaa kiloa, josta 38 miljoonaa kiloa oli tomaattia ja 29 miljoonaa kiloa kurkkua. Eniten väheni kurkkuala, 6,6 hehtaarilla 68 hehtaariin, mutta vähentynyttä alaa paikkasi aikaisempia vuosia parempi satotaso. Sekä kurkku- että tomaattiyrityksen lukumäärä väheni, mutta keskialat kasvoivat. Tomaattiviljelmät ovat keskimäärin hieman kurkkuyrityksiä suurempia tuotantoalaltaan.

Pehmeän keräsalaatin ja erikoissalaattien tuotantomäärät säilyivät ennallaan. Paprikan viljely osoitti vuonna 2009 pitkästä aikaa piristymisen merkkejä yritysten määrän, alan ja sadon noustessa edellisvuotisesta. Toisaalta ruukkuvihannestuotannon kasvu taittui, ja niitä tuotettiin vajaat 74 miljoonaa ruukkua eli 1,8 miljoonaa ruukkua edellisvuotista vähemmän.

Sipulikukkatuotanto voimakkaassa kasvussa

Vuonna 2009 kukkasipuleita hyödettiin noin 80 miljoonaa kappaletta, joten kasvua vuoteen 2000 verrattuna oli lähes 29 miljoonaa sipulia. Sipulikukkatuotanto on osaltaan korvannut leikkokukkia erityisesti talviaikaan, sillä leikkokukkatuotannon hiipuminen jatkui viimekin vuonna. Leikkoruusuala kutistui vajaaseen 14 hehtaariin. Muussa koristekasvituotannossa muutokset ovat olleet maltillisempia. Viime vuonna tuotettiin noin 10 miljoonaa kukkivaa ruukkukasvia ja reilu 44 miljoonaa kesäkukkaa.

Tilastojen taustaaPuutarhatilastojen tiedot kerätään kerran vuodessa kaikilta puutarhatuotteita myyntiin viljeleviltä yrityksiltä. Lokakuussa 2009 tehdyssä kyselyssä oli mukana kaikkiaan 5 091 yritystä. Tiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot löytyvät Matilda-maataloustilastopalvelusta: Puutarhatilastot. Tiedot julkaistaan myös Puutarhatilastot 2009 -julkaisussa kesäkuussa. Julkaisussa on myös alueittaisia tietoja ja karttoja.