Sähköisen tukihaun demo 2010 on avattu

Päivitetyllä demosovelluksella voi nyt harjoitella vuoden 2010 viljelijätukilomakkeiden täyttämistä sähköisesti. Demoon pääsee osoitteessa http://tukihaku-demo.mavi.fi. Tänä vuonna sähköinen tukihaku on mahdollista myös Ahvenanmaalla. Demosta on julkaistu suomen- ja ruotsinkieliset versiot.

Sähköinen tukihaku on mahdollista lomakkeilla 101A, 101B, 101C, 101D, 102A, 102B ja 117. Uudessa demossa peltojen hallinnansiirtoja eli ostoja, myyntejä ja vuokraamisia voi kokeilla annetuilla esimerkkilohkoilla lomakkeella 102A. Sovellusta on parannettu muiltakin osin viimevuotisen palautteen perusteella.

Vipu-palvelun käyttöoikeudet haussa

Viljelijöiden sähköisen tukihaun edellyttämiä uusia käyttöoikeuksia Vipu-palveluun on hakenut tähän mennessä 16 700 tilaa. Vuonna 2009 oikeuksia haki ennen tukihakua noin 12 000 tilaa, mutta sähköisen tukihaun mahdollisuutta käytti hyväkseen vain 6 200 tilaa. Maaseutuvirasto toivoo, että huhtikuun loppuun mennessä joka neljäs tila eli käytännössä kaikki tähän mennessä Vipu-oikeuksia hakeneet tilat jättäisivät tukihakemuksensa sähköisesti.

Tukihakemuksien täyttäminen sähköisesti on mahdollista 29.3. – 30.4.2010 välisenä aikana osoitteessa https://vipu.mavi.fi, kun hakijalla on kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen myöntämät voimassa olevat Vipu-käyttöoikeudet.

Vipu-palvelun käyttöoikeuksia saa maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta 31.3.2010 mennessä hakulomakkeella (Lnro 405). Lomakkeen voi tulostaa myös internetistä (http://lomake.mmm.fi).

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset opastavat Vipu-palvelun käyttöä ja käyttöoikeuksia koskevissa kysymyksissä.