Puutarhatulo laski vuonna 2009

Maataloustulo nousi viime vuonna vajaat neljä prosenttia, kertoo MTT:n maa- ja puutarhatalouden kokonaislaskelma. Vuoden 2009 maataloustulo on noin 845 miljoonaa, kun se vuonna 2008 oli poikkeuksellisen voimakkaan laskun jälkeen 814 miljoonaa euroa.

Puutarhatuotannon myyntituotot vähenivät vajaat kolme prosenttia edellisvuodesta. Laskua oli sekä kasvihuone- ja avomaatuotannossa. Kustannusten lasku ei riittänyt korvaamaan pienentyneitä tuottoja, joten puutarhatulo oli vajaat kolme prosenttia edellisvuotta pienempi.

Tulonousun taustalla on erityisesti tarvikekustannusten lasku. MTT:n arvion mukaan maa- ja puutarhatalouden tuotot laskevat myös kuluvana vuonna lähes viisi prosenttia ja kustannukset vajaa seitsemän prosenttia. Yhteisvaikutuksena maataloustulo kasvaa.

Maataloustulo mittaa korvausta, jonka yrittäjäperhe saa omalle työlle ja omalle pääomalle. Se lasketaan vähentämällä maatalouden kokonaistuotosta maatalouden kokonaiskustannukset.

Tarvikekustannuksissa roima lasku

Maa- ja puutarhatalouden kokonaistuotto oli viime vuonna 4,3 miljardia ja kokonaiskustannukset olivat 3,5 miljardia euroa. Kokonaiskustannuksia vähensivät erityisesti väkilannoitteiden ja väkirehujen hintojen aleneminen sekä edellisvuotta pienemmät käyttömäärät.

Poltto- ja voiteluaineiden hinnat laskivat runsaan neljänneksen. Myös rakentamisen kustannukset alenivat selvästi. Kone- ja huoltohinnat nousivat lievästi, vaikka koneiden hankintamäärät pienenivät selvästi edellisvuodesta. Yleisen korkotason lasku vähensi vieraasta pääomasta johtuvia korkokustannuksia, vaikka maatalouden luottokanta jatkoi kasvuaan.

Viljojen ja maidon tuotot vähenivät selvästi

Viljan hintojen lasku vähensi kasvinviljelystä saatavia tuottoja, vaikka kokonaissato oli edellisvuotta suurempi. Myös öljykasvien kokonaistuotot alenivat huomattavan hintalaskun takia, vaikka kokonaissato kasvoi edellisvuodesta. Kasvinviljelytuotot laskivat vuonna 2009 noin viidenneksen edellisestä vuodesta.

Kotieläintalouden tuotot vähenivät runsaat seitsemän prosenttia edellisestä vuodesta. Maidon tuotantomäärä kasvoi hiukan, mutta tuottajan saama keskihinta jäi maitotuotteiden maailmanmarkkinahintojen laskun myötä huomattavasti edellisvuotta alemmalle tasolle. Maitotuotot jäivät lähes yhdeksän prosenttia edellisvuotta pienemmiksi.

Myös lihasta saatavat myyntituotot pienenivät, koska sian- ja siipikarjanlihan tuotanto kääntyi laskuun usean nousuvuoden jälkeen, ja myös tuottajahinnat laskivat. Naudanlihan tuotantomäärä pysyi sitä vastoin ennallaan ja tuottajahinta nousi hiukan. Kananmunatuotot laskivat tuotannon ja tuottajahinnan alenemisen takia.

Puutarhatuotannon myyntituotot vähenivät vajaat kolme prosenttia edellisvuodesta. Laskua oli sekä kasvihuone- ja avomaatuotannossa. Kustannusten lasku ei riittänyt korvaamaan pienentyneitä tuottoja, joten puutarhatulo oli vajaat kolme prosenttia edellisvuotta pienempi.

MTT:n laskelman mukaan maa- ja puutarhataloustuotteiden myyntitulot olivat viime vuonna 2,3 miljardia euroa, mikä on lähes yhdeksän prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kotieläintuotannon osuus myyntituloista oli vajaat 68 prosenttia, kasvinviljelyn vajaat 15 prosenttia ja puutarhatalouden runsas 18 prosenttia. Maa- ja puutarhatalouden saama tukisumma pysyi lähes edellisen vuoden tasolla noin 1,9 miljardissa eurossa.