Kasvihuonetuen haku umpeutuu

Kasvihuonetuen viimeinen hakupäivä on 1.3.2010. Hakuaikaa voitiin aikaistaa, koska tuen ehtoihin ei tullut muutoksia.

Tukihakemuslomakkeet on postitettu viime vuonna kasvihuonetukea hakeneille helmikuun alussa. Lomake löytyy myös lomakesivulta (http://lomake.mmm.fi) numerolla 109. Hakemus on toimitettava uuteen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) tai Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionvirastoon.

Kasvihuonetuen ennakon maksu on näillä näkymin huhtikuun lopulla ja lopullinen tuki lokakuussa. Tukitaso on A ja B-tukialueilla ja C-tukialueella erisuuruinen.