Jäämävalvonnassa paino thaimaalaisilla tuotteilla

Kasvinsuojeluaineiden jäämävalvonnassa tehostettiin vuonna 2008erityisesti thaimaalaisten tuotteiden valvontaa. Kasvinsuojeluainejäämien esiintyminen kasviperäisissä elintarvikkeissa oli vuonna 2008 samaa tasoa kuin aiempina vuosina.Valtaosa (94 %) tutkituista tuotteista oli määräystenmukaisia. Erityisesti thaimaalaista alkuperää olevissa tuotteissa havaittiin sallitun enimmäismäärän ylittäviä jäämäpitoisuuksia.Pienet jäämäpitoisuudet ovat yleisiä

Vuonna 2008 tutkittiin n. 2000 kasviperäisestä elintarvikkeesta 256eri kasvinsuojeluaineen jäämää. Valtaosa näytteistä oli tuoreitahedelmiä ja kasviksia, loput viljaa ja prosessoitujaelintarvikkeita.

Yli puolet tutkituista tuotteista (59 %) sisälsiyhden tai useamman kasvinsuojeluaineen jäämän. Pitoisuudet olivatkuitenkin pääosin matalia ja 94 % tuotteista olimääräystenmukaisia. Kotimaisista tuotteista 37 % sisälsikasvinsuojeluaineiden jäämiä, joista vain kaksi näytettä (vadelmaja tilli) ylittivät sallitun enimmäismäärän.

Jäämävalvonnassa havaittujen määräystenvastaisten tuotteiden osuus(6 %) kasvoi vuodesta 2007 yhdellä prosentilla. Yhtenä kasvun syynävoidaan pitää thaimaalasten tuotteiden valvonnan tehostamista.Määräystenvastaisista tuotteista 28 % oli thaimaalaista alkuperää.Jäämiä havaittiin erityisesti tuoreissa mausteyrteissä, kutenkorianterissa ja basilikassa, tuoreissa maustepaprikoissa,pavuissa, munakoisoissa ja sipulissa.

Muut määräystenvastaisettuotteet jakaantuivat tasaisesti useaan eri alkuperämaahan, Kiinan(6 %), Egyptin ja Israelin (5 %) ollessa seuraavaksi yleisimmätmääräystenvastaisten tuotteiden alkuperämaat. Seurantanäytteistä,jotka otettiin aiemmin määräystenvastaisiksi todetuista tuotteista,thaimaalaisten tuotteiden osuus oli 50 %.

Viranomaistoimenpiteet

Evirasta kerrotaan, että määräystenvastaisten, eli jäämiä yli sallitun enimmäismääränsisältävien tuotteiden jakelu markkinoille pysäytettiin, jatakaisinvetoon ryhdyttiin, mikäli tuotteen epäiltiin aiheuttavanterveydellistä vaaraa kuluttajille.

Vuoden aikana tehtiin seitsemänilmoitusta EU:n nopeaan hälytysjärjestelmään (RASFF) todettujenenimmäismäärän ylitysten johdosta. Ilmoitus tehdään ainoastaan, josriskinarviointi osoittaa, että tuote saattaisi aiheuttaaterveydellistä haittaa jollekin kuluttajaryhmälle.

Suomessa tutkitaan vuosittain kasvinsuojeluainejäämiä Eviran,Tullin, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston(Valvira) ja kunnallisten elintarvikevalvontaviranomaistenyhteistyönä. Valvonta on keskittynyt perinteisesti sellaisiinkasviksiin, hedelmiin ja viljatuotteisiin, joiden osuusruokavaliossa on merkittävä. Lisäksi valvontaa kohdistetaantunnettujen jäämäongelmien perusteella mm. seuraamalla RASFF -hälytysjärjestelmään tulevia ilmoituksia.

Lisää aiheesta:

Vuoden 2008 valvontaohjelman tulokset: evira.fi> elintarvikkeet >valvonta ja yrittäjät >torjunta-ainejäämät > kasvinsuojeluainejäämien valvonta vuonna2008