Puutarhayritysten kannattavuus kääntyi 2009 nousuun

Maa- ja puutarhatalouden kannattavuus heikkenee edelleen vuonna 2009. MTT:n ennustelaskelmien mukaan sikatalouden ja naudanlihantuotannon kannattavuus kohentuu hieman, mutta viljanviljelyn kannattavuus painuu lähes nollaan. Myös muun kasvinviljelyn kannattavuus heikkenee hieman, mutta puutarhatalouden kannattavuus kääntyy nousuun.

– Tuotantopanosten halpeneminen ei riitä korvaamaan tuottajahintojen alenemisen aiheuttamaa tuottojen menetystä. Viljatilojen kannattavuus romahtaa alhaisten viljanhintojen myötä. Lihantuotantotilat sen sijaan hyötyvät ostorehujen hinnan alenemisesta, kertoo tutkija Jukka Tauriainen MTT:stä.

Tuotot pienenevät

Vuonna 2009 tilakohtainen kokonaistuotto eli myyntituottojen ja tukien summa on keskimäärin 121 000 euroa, mikä on seitsemän prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Tukien osuus kokonaistuotosta kasvaa 38 prosenttiin. Tuotantokustannukset pienenevät kolme prosenttia 148 500 euroon. Tuotantokustannusten vähentämisen jälkeen maa- ja puutarhatalouden tulos jää 27 500 euroa tappiolle. Tappio on 2 000 euroa suurempi kuin vuonna 2008.

Yrittäjätuloa jää 18 500 euroa, eli neljä prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Kun yrittäjätulo jaetaan palkka- ja korkovaatimusten summalla, saadaan suhteellista kannattavuutta kuvaava kannattavuuskerroin. Se alenee 0,43:sta 0,40:een vuonna 2009. Yrittäjäperhe saa siis 40 prosenttia 13,5 euron tuntipalkkavaatimuksesta ja 5 prosenttia oman pääoman korkovaatimuksesta.

Kasvinviljelyn kannattavuus alamaissa

Viljanviljelyn kannattavuuskerroin romahtaa 0,25:stä 0,05:een vuonna 2009. Myös muun kasvinviljelyn kannattavuus heikkenee hieman, mutta puutarhatalouden kannattavuus kääntyy nousuun. Kustannusten alenemisen vuoksi maitotilojen kannattavuus säilyy lähes ennallaan maidon tuottajahinnan voimakkaasta alenemisesta huolimatta. Maitotilojen kannattavuuskerroin heikkenee 0,62:sta 0,58:aan. Muiden nautakarjatilojen kannattavuuskerroin kohentuu 0,39:ään ja sikatilojen kannattavuuskerroin 0,46:een.

Kannattavuus heikkenee vuonna 2009 viljanviljelyn kannattavuusromahduksen myötä eteläisessä Suomessa. Karjatalousvaltaisessa Keski- ja Pohjois-Suomessa kannattavuus säilyy kutakuinkin vuoden 2008 tasolla.

Kokonaispääoman tuottoprosentti jatkaa vuodesta 2007 alkanutta laskuaan jääden vuonna 2009 negatiiviseksi, -3,1 prosenttiin. Noin 2 400 työtunnille jäävä työtuntiansio on 2,2 euroa. Tätä laskettaessa kaikki yritystoiminnasta aiheutuneet hankinnat on jo vähennetty, ja työansio jää korvaukseksi yrittäjän työpanokselle.

Ennusteet Taloustohtorissa

Tulokset perustuvat 1000 kirjanpitotilalle vuodelle 2009 tehtyihin yrityskohtaisiin ennusteisiin, joissa otettiin huomioon panos- ja tuottajahintamuutokset, tukimuutokset sekä alueittaiset keskisatomuutokset kasveittain. Tilakohtaiset tulokset on painotettu kuvaamaan 39 600 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen keskiarvotuloksia. Tilakohtaisissa ennusteissa oletetaan, että tilojen koko säilyy ennallaan ja ne tuottavat samoja tuotteita samoilla tuotantopanoksilla kuin aiempina vuosina.

Ennustetulokset on nähtävissä MTT:n Taloustohtori-verkkosivustossa maa- ja puutarhatalous-verkkopalvelussa (www.mtt.fi/taloustohtori).