Lisää kasviksia lasten ruokavalioon

Maa- ja metsätalousministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö panostavat vuosina 2010 – 2011 lasten ja nuorten hedelmien, marjojen ja kasvisten kulutuksen lisäämiseen tähtääviin hankkeisiin. Suuri osa suomalaisista lapsista ja nuorista syö aivan liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä.

Meillä ja maailmalla on runsaasti tutkimustuloksia, jotka kertovat kasvisten syönnin monenlaisista positiivisista vaikutuksista terveyteen. Niistä saadaan esimerkiksi kuitua, vitamiineja ja keveyttä ruokavalioon. Runsas kasvisten käyttö edistää myös painonhallintaa. EU:ssa on yli 22 miljoonaa ylipainoista lasta ja lihavuus on merkittävä ongelma myös Suomessa.

Ylitarkastaja Anna-Leena Miettinen kertoo, että maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien menekinedistämishankkeiden yhtenä painopistealueena on lasten ja nuorten hedelmien, marjojen ja vihannesten kulutuksen lisääminen.

– Vuonna 2010 kolmannes menekinedistämisvaroista käytetään hedelmien, marjojen ja vihannesten menekinedistämiseen. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahoista voidaan tukea hankkeita, joilla edistetään lasten ja nuorten hedelmien, marjojen ja kasvisten kulutusta.

– Maa- ja metsätalousministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön tukemien hankkeiden vaikuttavuutta ja toimivuutta arvioidaan myös siitä näkökulmasta, olisiko niissä toimiva malli, johon voisi hakea rahoitusta myös EU:n kouluhedelmäjärjestelmästä, toteaa Miettinen.

EU:n kouluhedelmäjärjestelmä on jäsenmaille vapaaehtoinen. Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt, että vuonna 2010 Suomessa ei oteta käyttöön EU:n kouluhedelmäjärjestelmää, koska se toisi koululaisille vain yhden lisähedelmän kuukaudessa ja järjestelmä olisi hallinnollisesti hyvin raskas. Kouluhedelmäjärjestelmän sijaan maa- ja metsätalousministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö edistävät lasten ja nuorten hedelmien, marjojen ja kasvisten kulutusta jo olemassa olevien järjestelmien kautta.