Byrokratian selvittämiseen jatkoaikaa

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila asetti toukokuussa selvitysryhmän tutkimaan, kuinka maaseudun yritys- ja hanketukien hallinnollista taakkaa voidaan keventää.Työryhmän pyynnöstä ministeri päätti jatkaa selvitysryhmän toimikautta puolellatoista kuukaudella 15.12. asti.

Työryhmän tehtävänä on laatia selvitys maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan yritys- ja hankerahoituksen säännösten, ohjeistuksen ja hallinnollisten käytäntöjen ongelmakohdista.

Työryhmä pyysi hankkeiden toteuttajilta, hallinnolta ja sidosryhmiltä suoraa palautetta tukijärjestelmien ja tukimuotojen toimivuuteen. Vastauksia saatiin lähes 500 Vastauksissa esitettiin konkreettisia ongelmakohtia ja käytännön ratkaisuehdotuksia. Määrällisesti ja laadullisesti runsas palaute osoittaa, että työryhmän selvitykselle on vahva tilaus myös kentällä.

Työryhmä tekee esityksen hankkeiden toteuttajien ja niiden hallinnoinnista vastaavien tahojen kuulemisen perusteella. Ratkaisuesityksessä esitellään vaihtoehtoja, joilla tukihakua ja hankkeiden toteuttamista kevennettäisiin ja saataisiin asiakasystävälliseksi. Työryhmälle myönnettiin jatkoaikaa, jotta se pystyy tekemään runsaasta aineistosta mahdollisimman kattavat ratkaisuehdotukset.