Investointitukien hakuaikaa marraskuu

Maatalouden investointitukien haku on meneillään ja päättyy 30.11.2009. Käynnissä olevan hakukierroksen päätökset tehdään vuonna 2010. Tukikohteet säilyvät vuonna 2010 pääosin samoina kuin vuonna 2009.

Vuonna 2010 järjestetään kolme hakukierrosta: niistä ensimmäisen haku alkaa tammikuun alusta ja päättyy 31.3.2010, toisen haku alkaa 15.4. ja päättyy 15.8.2010 ja vuoden viimeisen kierroksen haku alkaa syyskuun alusta ja päättyy 15.10.2010.

Maaseutuvirastosta korostetaan, että hakemus kannattaa täyttää huolellisesti.
¬– Jos hakuvaiheessa joitakin asiakirjoja vielä puuttuu, antaa TE-keskus hakijalle pari viikkoa aikaa täydentää hakemusta.

TE-keskukset tekevät tukipäätökset hakukierrosten päätyttyä. Maatalouden investointituen haussa hakukierrokset ovat olleet käytössä vuodesta 2008 alkaen.

Tukipäätös saatava ennen rakennustöiden aloittamista

Rakentamisinvestointeihin myönnettävän tuen suuruus perustuu maa- ja metsätalousministeriön asettamiin yksikkökustannuksiin tai asiantuntijan laatimaan kustannusarvioon. Yksikkökustannukset tarkistetaan vuosittain todellisen kustannuskehityksen mukaisiksi.

Investointitukea ei myönnetä, mikäli rakentaminen on aloitettu ennen TE-keskuksen tukipäätöstä. Jos hakija tekee valutöitä tai allekirjoittaa urakkasopimuksia ennen tukipäätöstä, on koko hanke tukikelvoton.

Jos hakija on hankkinut rakennuselementtejä tai muita tarvikkeita ennen päätöstä, se ei vielä tee hankkeesta tukikelvotonta, mutta hankituista elementeistä tai tarvikkeista aiheutuvat kustannukset jäävät tuen ulkopuolelle.

Valintamenettelyyn ei ole vielä jouduttu

Hakukierrosten lisäksi uutta on valintamenettely. Jos hakemuksia on enemmän kuin määrärahaa, TE-keskus valitsee tietyin perustein ne hakijat, joille tuki myönnetään pohjautuen hakemuksessa annettuihin tietoihin. Siksikin hakemuksen tekemiseen kannattaa panostaa. Toistaiseksi avustus- ja korkotukivarat ovat riittäneet eikä TE-keskusten ole tarvinnut käyttää valintamenettelyä.

Harkinnanvaraisuus ei koske AB-alueiden kotieläintuotantorakennuksiin ja kasvihuoneisiin haettavia investointitukia. Tuki näihin investointeihin myönnetään joka tapauksessa viimeistään hakemuksen jättämistä seuraavana vuonna, jos hakija ja hanke täyttävät tuen myöntöedellytykset.