Opassarja lähiruuan edistämiseksi

Oppaat lähiruuan edistämiseksi julkisissa hankinnoissa ovat kokeneet muodonmuutoksen. Maa- ja metsätalousministeriön YTR-hankkeena rahoitetussa ”Elinvoiman Eväät -opassarjan päivitys” -hankkeessa uusittiin perusteellisesti vuonna 2003 valmistuneet Päättäjän, Ostajan ja Yrittäjän oppaat. Tavoitteena on kasvattaa pienyrittäjien ja lähituotteiden mahdollisuuksia päästä mukaan kuntien tarjouskilpailuihin. Päävastuu hankkeesta oli FCG Efekolla.

Lähes jokainen suomalainen on julkisen ruokapalvelun asiakas jossakin elämänvaiheessaan. Moni työikäinen suomalainen syö päivän ainoan lämpimän aterian työpaikallaan. Joukkoruokailun kansanterveydellinen merkitys on siis suuri. Myös ruokakulttuurin siirtäminen sukupolvelta toiselle ja ruokakasvatus ovat tärkeä osa julkista ruokapalvelua.

Vuonna 2008 jokainen suomalainen söi keskimäärin 153 ammattikeittiöiden ja julkisten keittiöiden valmistamaa ateriaa. Kunnat tarjosivat 440 miljoonaa ruoka-annosta vuodessa. Volyymi kertoo, miten merkittävästä asiasta on kyse suomalaiselle elintarviketeollisuudelle, myös pientuottajille ja -jalostajille.

Pienyritysten on kuitenkin usein vaikea päästä mukaan kuntien tarjouskilpailuihin. Yrityksissä ei tunneta kuntien hankintamenettelyjä, kunnissa ei tunneta alueen pienyrityksiä eikä päättäjät välttämättä tunnista omalta alueelta tehtävien hankintojen monisidoksista merkitystä oman kuntansa hyvinvointiin. Näihin haasteisiin Elinvoiman Eväät -opassarja pyrkii vaikuttamaan.

Oppailla lähiruokaa edistämään

Päättäjän oppaan kohderyhmänä ovat kunnalliset ja valtakunnalliset päättäjät, jotka vastaavat päätöksillään siitä mitä, miten ja missä suomalaiset syövät. Oppaassa korostetaan kunnan roolia oman alueensa hyvinvoinnin luojana. Lähiruuan tuotanto tukee tätä hyvinvointia, ja kunnan on hankintastrategioissaan otettava siihen kantaa.

Ostajan oppaassa kerrotaan lähiruuan merkityksestä ruokahuollon henkilöstölle ja asiakkaille sekä annetaan vinkkejä tarjouskilpailussa esitettävistä laatuvaatimuksista. Maatalousyrittäjille, pienille ja keskisuurille elintarvikeyrityksille sekä kuntien ja asiantuntijoiden käyttöön tarkoitetussa Yrittäjän oppaassa on tiivistetysti kuvattu kunnan erityispiirteet ostajana sekä yrityksen kannalta tärkeimmät näkökohdat yhteistyöstä kunnan kanssa.

Lähiruoka ei hankintalainsäädännön perusteella voi olla suoraan vähimmäisvaatimus tai vertailukriteeri. Elintarvikkeiden ominaisuuksia voi kuitenkin käyttää elintarvikehankintojen vaatimuksia asetettaessa, jolloin lähiruoka voi pärjätä kilpailussa. Oppaissa on kuvattu ja esimerkein avattu, mitä nämä laatuvaatimukset voisivat olla. Niissä on myös esimerkkejä onnistuneesta yhteistyöstä kunnan ja yritysten välillä.

Oppaat julkaistaan osoitteessa: http://www.ruokasuomi.fi/ =>oppaat ja ohjeet. Painettuja oppaita voi tilata Kuntaliiton verkkopalvelun kirjakaupasta osoitteesta: http://www.kunnat.net/ => kirjakauppa.