28 hakemusta Laatuketjuhankkeeksi

Laatuketjun hankevastaava Seija Ahosen mukaan tänä vuonna haettujen avustusten yhteissumma nousee varsin korkeaksi.

– Tällä kertaahan otettiin vastaan myös monivuotisia laatuhankehakemuksia. Yhteensä ministeriö vastaanotti hakemuksia 3,4 miljoonan euron edestä. Kymmenessä tapauksessa rahaa haettiin vuodeksi, ja kahdeksan hakemusta on kolmivuotisia.

Hankeavustuksella tuetaan ministeriön koordinoiman elintarviketalouden laatustrategian toteuttamista. Avustusta voidaan myöntää rekisteröidyille yhdistyksille ja järjestöille sekä yrityksille, tutkimuslaitoksille, valtion viranomaisille ja muille julkisyhteisöille.

Haun painoalueita tänä vuonna olivat elintarviketalouden kilpailukykyä parantavat hankkeet, elintarvikeketjun yhteiskuntavastuullisuutta vahvistavat hankkeet sekä kuluttajan luottamusta vahvistavat viestintä- ja kehittämishankkeet.

– Yhteiskuntavastuu näyttää herättäneen eniten hakijatahojen kiinnostusta, Ahonen toteaa.

Laatustrategian organisaatioon kuuluva laatujohtoryhmä käsittelee hankehakemuksia kokouksessaan 10.11.2009. Valtaosa tukipäätöksistä pyritään tekemään tämän vuoden loppuun mennessä.