Investointituet hakuun 14. lokakuuta

Valtioneuvosto hyväksyi 8.10.2009 asetuksen maatilan investointituen kohteista, tuen määrästä ja hakuajoista koskien vuonna 2010 myönnettäviä investointitukia. Asetuksen mukaan vuonna 2009 rahoitettavana olleet investointituen tukikohteet, tukimuodot ja tukitasot säilyvät pääosin ennallaan.

Vuonna 2010 myönnettävän investointituen ensimmäinen hakuaika alkaa asetuksen voimaantulopäivästä 14.10.2009 ja päättyy 30.11.2009. Tukipäätökset näihin hakemuksiin pyritään tekemään tammi-helmikuun aikana 2010.

Uusina kohteina tukea voidaan myöntää sikataloudessa ja siipikarjanlihan tuotannossa kaasutiiviiden viljasiilojen uudisrakentamiseen. Lisäksi tukea voidaan myöntää lypsy- ja nautakarjataloudessa rehujakolaitteen tai apevaunun hankintaan osana rakentamista vaihtoehtona kiinteälle ruokintajärjestelmälle. Rakennetun maatalouskiinteistön hankintaa koskevassa tuessa ei enää oteta huomioon vapautusta varainsiirtoveron maksamisesta. Kiinteistön hankinnan korkotukeen perustunut varainsiirtoverovapaus poistunee ensi vuonna.

Tukitasot määräytyvät osaksi tukikohteiden ja osaksi maatilan sijainnin perusteella. Tukimuotoina käytetään avustusta ja korkotukilainaan sisältyvää korkotukea. Lisäksi lypsy- ja nautakarjatalouden investointeihin voidaan myöntää valtiontakausta. Avustus lypsy- ja nautakarjatalouteen myönnetään EU:n osaksi rahoittamana, muihin kohteisiin tuki myönnetään kokonaan kansallisista varoista. Tuet myönnetään käytettävissä olevien maatilatalouden kehittämisrahaston avustusvarojen ja valtion vuoden 2010 korkotukilainojen myöntämisvaltuuden rajoissa.

Investointituen hakuaikoja pidennetään. Lisäksi investointitukea voi hakea jatkuvasti, jos maatilan toiminnassa välttämätön tuotantorakennus tuhoutuu ja tuhoutuminen on aiheutunut tuen hakijasta riippumattomasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta.

Vuonna 2010 myönnettävän investointituen ensimmäinen hakuaika alkaa asetuksen voimaantulopäivästä 14.10.2009 ja päättyy 30.11.2009. Tukipäätökset näihin hakemuksiin pyritään tekemään tammi-helmikuun aikana 2010. Asetuksen mukaisen tuen hakuajat vuonna 2010 ovat 1.1 – 31.3.2010, 15.4 – 15.8.2010 ja 1.9 – 15.10.2010. Rakennetun maatalouskiinteistön hankinnassa ei kuitenkaan sovelleta muita tukikohteita koskevia hakuaikoja, vaan sitä voidaan hakea ajalla 1.1 – 30.11.2010.