Hevi-kaupan valvonta muuttui

Hedelmien ja vihannesten kaupan valvonta muuttui. Uusi asetus hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevien vaatimusten valvonnasta tuli voimaan 1.10.2009, kertoo ylitarkastaja Niina Kauhajärvi maa- ja metsätalousministeriöstä.

– Uuden asetuksen mukaan tarkastukset tehdään riskianalyysin pohjalta ja ne painottuvat ketjun alkupäähän. Tarkastavat viranomaiset ovat samat kuin ennenkin, Evira, TE-keskukset ja tullilaitos.

Riskianalyysin teossa tarvittavaa toimijatietokantaa ylläpitää Evira. Hallinnollisen taakan vähentämiseksi ilmoitusvelvollisuutta tietokantaan on rajattu siten, ettei vähittäiskauppojen ja vain tuotteita kuljettavien yritysten tarvitse ilmoittautua siihen. Tämä poikkeus ei kuitenkaan estä valvonnan suorittamista, mikäli ongelmia ilmenee tai jostain muusta syystä halutaan selvittää esim. vähittäiskauppojen tarjonnan laatua.

Kauhajärven mukaan uuden asetuksen taustalla ovat muutokset kasvisten kauppanormeja ja laadunvalvontaa koskevissa EU-säädöksissä.
– Muutosten myötä kansallisista asetuksista kumotaan asetus tuoreiden hedelmien, marjojen ja vihannesten kaupan pitämistä koskevien vaatimusten noudattamisen valvonnasta. Lisäksi kansallinen kasviasetus kumottiin kesällä. Voimaan jäivät kuitenkin kansalliset asetukset ruokasienten ja ruokaperunan kaupan pitämisestä.

EU:ssa hedelmien ja vihannesten on täytettävä kaupan pitämisen yleiset vaatimukset. Näitä ovat laatua koskevat vähimmäisvaatimukset, kypsyyttä koskevat vähimmäisvaatimukset ja tuotteen alkuperän merkitseminen. Tämän lisäksi EU:ssa on 10 erityiskauppanormia, joilla säädetään eräiden hedelmien ja vihannesten kaupasta.

Toimija voi käyttää myös YK:n Euroopan Talouskomission hyväksymiä kauppanormeja (UNECE) ja luokitella tuotteet normin vaatimusten mukaan. Tällöin tuotteisiin voidaan merkitä myös laatuluokka Yleisnormin säädösten mukaisiin, mutta luokittelemattomiin tuotteisiin ei voi merkitä laatuluokkaa.