Puutarhatuotteiden varastointituki on haussa

Varastointitukea saavat kiinankaali, kyssäkaali, lanttu, mukulaselleri, nauris, omena, palsternakka, porkkana, punajuuri, punakaali, purjo, ruusukaali, savoijinkaali, sipuli ja valkokaali. Ylitarkastaja Lea Anttalainen Maaseutuvirastosta sanoo, että puutarhatuotteiden hakemuslomake postitetaan viikolla 39 viime vuonna (2008) kyseistä tukea hakeneille.

– Hakemuslomakkeen yhteydessä postitetaan lomakkeen täyttöohje sekä varastoitujen puutarhatuotteiden määrän marras- ja joulukuun ilmoituslomakkeet. Lisäksi lomakkeiden liitteenä on mallikappale täytetystä varastokirjanpitolomakkeesta sekä tyhjä varastokirjanpitolomake.

– Jos lomaketta ei jostain syystä tule hakijalle postitse tai hakija on uusi, on lomake täyttöohjeineen saatavissa TE-keskuksesta tai tulostettavissa maa- ja metsätalousministeriön internet-osoitteesta http://lomake.mmm.fi. Tarvittaessa lomaketta voi tilata maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) lähettämöstä, opastaa Anttalainen.

– Jos peltoja on kahden eri tukivyöhykkeen (A/B tai C) alueella, täytetään kaksi hakemuslomaketta. Tämä johtuu siitä, että varastointituki maksetaan tukialueilla A/B eri tukityypillä kuin tukialueella C.

Anttalaisen mukaan hakemuslomake on palautettava täytettynä tilan sijaintipaikkakunnan TE-keskukseen tai Ahvenanmaalla lääninhallitukseen viimeistään 26.10.2009.
– Myöhässä palautettu tukihakemus alentaa tukea.

Hakemuksen ohessa olevilla kahdella varastomääräilmoituslomakkeella ilmoitetaan varastoitujen tuotteiden kuutiomäärätilanne (kokonaisina kuutioina) marraskuun 16. päivänä ja joulukuun 15. päivänä. Nämä varastomääräilmoitukset on toimitettava TE-keskukseen tai Ahvenanmaalla lääninhallitukseen viimeistään 31.12.2009.

– Jos varastomääräilmoitus marras- tai joulukuulta toimitetaan myöhässä, alennetaan kyseisen ilmoituksen osalta tuen myöntämisperusteena olevaa varastomäärää yhdellä prosentilla jokaista myöhästynyttä työpäivää kohti. Jos ilmoitus myöhästyy yli 25 kalenteripäivää, katsotaan ilmoitusajankohtaa koskeva varastomäärä nollaksi, varoittaa ylitarkastaja Lea Anttalainen.

Tukiehdot eivät ole muuttuneet viime vuodesta

Puutarhatuotteiden varastointituki määräytyy tukeen oikeuttavien puutarhatuotteiden varastomäärän (m3) ja varastotyypin (koneellisesti jäähdytetty varasto / muu varasto) perusteella. Varastointituki lasketaan loka-, marras- ja joulukuussa käytössä olevan puutarhatuotteiden varastotilavuuden keskiarvosta.

Varastointitukea maksetaan kaikilla tukialueilla. Tukialueilla A ja B varastointituki maksetaan Etelä-Suomen kansallisena tukena (VNa 40/2009 24 §) ja C-alueella pohjoisena tukena (VNa 41/2009 26 §). Satoa tuottavan pellon sijainti määrää sen, kumpaa yllä mainittua tukea hakija saa varastoimilleen puutarhatuotteille.

Varastointitukea saavat kiinankaali, kyssäkaali, lanttu, mukulaselleri, nauris, omena, palsternakka, porkkana, punajuuri, punakaali, purjo, ruusukaali, savoijinkaali, sipuli ja valkokaali.

Varastotyyppien mukainen tuen määrä enintään: Koneellisesti jäähdytetty varasto 14,2 euroa/m3 ja muu varasto 8,8 euroa/m3. Puutarhatuotteiden varastointituen maksatus tapahtuu arviolta maalis-huhtikuussa 2010.