Tiken arvio: Perunasato jää viime vuoden tasolle

Viljan kokonaissato voi nousta jopa 4,4 miljardiin kiloon, mikäli puintisäät jatkuvat suotuisina. Tämä olisi toteutuessaan noin 160 miljoonaa kiloa enemmän kuin syksyllä 2008. Sen sijaa perunasato jää viimevuotiselle tasolle. Näin ennustaa Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, kesän toisessa ja viimeisessä ennakkosatoarviossaan. Lopullinen satotilasto valmistuu ensi vuoden tammikuussa, mutta Tike julkaisee siitä ennakkotiedon marraskuussa 2009.

Perunan viljelyala on tänä vuonna 26400 hehtaaria eli 400 hehtaaria vuoden 2008 alaa suurempi. Keskisadoksi Tike ennustaa 26 000 kiloa hehtaarilta, kun se oli edellisenä vuonna 120 kiloa suurempi. Kokonaissadoksi ennustetaan 686 miljoonaa kiloa eli se on vain 2 miljoonaa kiloa viimevuotista suurempi. Viimeisen kymmenen vuoden aikana perunasta on saatu keskimäärin 24190 kilon keskisato hehtaarilta.

Kasvukaudella 2009 lämpöä ja kosteutta on ollut viljelykasvien kehitykselle keskimäärin sopivasti. Erityisen suotuisat lämpö- ja kosteusolot ovat olleet Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, mutta alueittaiset erot ovat hyvin pieniä. Viljasadosta odotetaan määrältään ja laadultaan hyvää. Puinnit ovat kuitenkin vasta alussa, joten tilanne voi vielä muuttua. Uudessa ennakkosatoarviossa viljasadon määrä on kasvanut 4,4 mrd. kiloon heinäkuun lopulla julkaistusta ennusteesta, jossa satomääräksi arvioitiin 4,3 mrd. kiloa.

Leipäviljojen satoon ennustetaan noin 85 miljoonan kilon lisäystä edellisvuoteen nähden. Tämä johtuu sekä kevätvehnän viljelyalan kasvusta että hehtaarisadon lisäyksestä noin 500 kilolla. Syysvehnästä puitava sato on lähes kolmanneksen edellisvuotta pienempi.

Rukiin edellisvuotta parempi hehtaarisato-odotus ei riitä paikkaamaan sen kylvöalan aiheuttamaa laskua odotettavissa olevan sadon määrässä. Rukiin sato jääneekin noin neljänneksen edellisvuotta pienemmäksi. Leipäviljojen kokonaissato lähentelee jo miljardin kilon rajaa.

Rehuviljasato 3,4 miljardia kiloa

Ohran hehtaarisato pysyttelee edellisvuoden tasolla, mutta kokonaissato noussee viljelyalan kasvun johdosta noin 50 miljoonalla kilolla. Seosviljan edellisvuodesta lähes kaksinkertaistunut ala nostaa siitä odotettavissa olevaa satoa noin 27 miljoonalla kilolla. Kauran sato laskee ennusteen mukaan parilla miljoonalla kilolla. Rehuviljoista puitavan sadon odotetaan nousevan noin 3,4 miljardiin kiloon.

Rypsin hehtaarisadon ennustetaan olevan noin 150 kiloa parempi kuin viime kesänä, mikä viljelyalan samanaikaisen kasvun johdosta tarkoittaa lähes 50 prosentin lisäystä. Kokonaissato noussee yli 100 miljoonan kilon. Rypsiäkin suurempi hehtaarisato on odotettavissa tänä syksynä rapsilta. Rapsista saatava sato noussee lähes viidenneksellä, vaikka sen viljelyala on viime syksystä hienoisesti laskenut.

Sokerijuurikasalan väheneminen on taittunut, ja tänä syksynä on odotettavissa lähes 570 miljoonan kilon juurikassato. Myös herneen hehtaarisato ja viljelyala ovat reippaassa kasvussa. Kuivaheinän ja säilörehun sadot ovat edellisvuotta hieman paremmat, mikä selittyy lähes yksinomaan paremmalla hehtaarisadolla.

Satoarviot perustuvat paikallisten ProAgria Maaseutukeskusten asiantuntijoiden omilta alueiltaan antamaan arvioon, joka kuvaa tilannetta elokuun 25. päivänä. Kuntakohtaisten arvioiden pohjana ovat silmämääräiset havainnot sekä paikallinen asiantuntemus. Viljelykasvien pinta-alat perustuvat viljelijöiden tukihakemuksissa ilmoittamiin tietoihin, joista 25.8.2009 mennessä oli tallennettu lähes kaikki.