Menekinedistämisavustuksiin 3,5 miljoonaa euroa

Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämishankkeisiin voi pian hakea avustusta. Haku alkaa syyskuun lopulla ja jatkuu lokakuun loppupuolelle. Avustusta voivat hakea yritykset ja yhteisöt.

Avustusta voidaan myöntää laajoihin valtakunnallisiin maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämishankkeisiin, joissa painottuu tietämys laadukkaista maataloustuotteista, ruokakulttuuri tai terveelliset ruokailutottumukset sekä näihin kokonaisuuksiin liittyvä tiedonvälitys.

Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetuksen, jolla yhtenäistetään avustamisen säännöksiä EU-säännöksien kanssa. Uudet säännökset otetaan käyttöön nyt alkavalle hakukierrokselle.

Uudet säännökset täsmentävät hyväksyttäviä kustannuksia ja rajaavat yleiskustannuksia. Avustuksen enimmäismääriä muutetaan siten, että mainontaa koskeva avustus voi kattaa enintään 50 prosenttia hankkeen kustannuksista. Tiedotustyyppisissä hankkeissa avustuksen enimmäismäärä rajataan 90 prosenttiin hyväksyttävistä kustannuksista nykyisen 100 prosentin sijaan.

Tuki maksetaan kolmessa erässä. Viimeinen erä maksetaan vasta hankkeen päättymisen jälkeen loppuraportin hyväksymisen yhteydessä.

Vuoden 2010 valtion tulo- ja menoarvioon on esitetty 3,5 miljoonan euron määrärahaa avustukseen.

Vuoden 2010 budjettiehdotuksessa menekinedistämiseen käytetään 3,5 miljoonaa euroa. Suomen Ruokatieto ja Kotimaiset Kasvikset ovat olleet suurimmat avustuksen saajat, mutta niiden avustukset ovat viime vuosina pienentyneet.