Kasvis-Kartano Oy:n kaalituotannolle tunnustusta

Kasvis-Kartano Oy:n kaalituotannolle tunnustustaKotimaiset Kasvikset ry on nimennyt Köyliössä sijaitsevan Kasvis-Kartano Oy:n avomaan vihannestuotannon Vuoden laatutuottajaksi. Tilanhoitaja Kimmo Oravuon luotsaama yritys viljelee ja esikäsittelee pari miljoonaa kiloa keräkaalia pääasiassa eines- ja salaattiteollisuuden käyttöön. Noin neljännes tuotannosta päätyy tuoremarkkinoille.

Kaalia on Köyliön Vanhakartanossa viljelty jo vuosikymmeniä, mutta asiakkaiden tiukat laatuvaatimukset ja toive tuotteen esikäsittelemisestä edellytti uusien toimitilojen rakentamista. Harkinnan ja investointilaskelmien jälkeen päätettiin rakentaa uudet kaalin varastointi- ja käsittelytilat, jotka valmistuivat syksyllä 2006.

Nykyisin Kasvis-Kartano Oy viljelee kaalia 30 hehtaarin alalla ja lisäksi yrityksellä on kuusi sopimustuottajaa lähialueilla. Näin varmistetaan raaka-aineen riittävyys ympärivuotisiin toimituksiin. Alihankkijoille on määritetty tarkat pelisäännöt ja lisäksi heille järjestetään koulutusta ammattitaidon ylläpitämiseksi. Alusta asti on kiinnitetty huomiota tarkkaan lannoitukseen maa-analyysien perusteella. Myös tuholaistarkkailu on ollut kesällä erityisen tiivistä ja tuloksista on tiedotettu kaikille sopimusviljelijöille.

Aukoton jäljitettävyys viljelylohkoille asti

Yrityksen kylmävarastoissa säilytettävissä erissä on mukana tarkat tiedot erien alkuperästä. Samoin lähtevistä eristä pidetään kirjaa ja otetaan näytteet pakastimeen. Tämä mahdollistaa laatu- tai säilyvyyspoikkeamien alkuperän ja syyn analysoinnin. Tavoitteena on, että vahingoista ja virheistä otetaan oppia vastaisuuden varalle.

Kasvis-Kartano Oy on yksi niistä yrityksistä, joka on tilannut maksullisen auditoinnin mittauttaakseen oman toimintajärjestelmänsä laatutasoa ja osoittaakseen asiakkailleen, että ulkopuolinen arvioija on läpikäynyt ja arvioinut yrityksen toiminnot. Oravuon mukaan auditoinnista saatiin myös hyödyllisiä vinkkejä toiminnan edelleen kehittämiseen.

Kaali on jatkojalosteena herkkä tuote, sen laatu kärsii kuljetettaessa ja lisäksi se on painavaa, mutta kilohinnaltaan edullista. Näistä syistä johtuen kaali kannattaa tuottaa ja varastoida lähellä jalostuspaikkaa.

– Ja toki kotimaisuudellakin on vielä oma lisäarvonsa. Kotimainen keräkaali on maukas ja terveellinen tuote, joka tulee säilymään ruokapöydissämme monissa muodoissa, toteaa Kimmo Oravuo.