Insektisidien levittäjille riskirajat

EU:n elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on avannut julkisen kuulemisen kasvinsuojeluaineita käsittelevän paneelin valmistelemasta luonnoksesta. Luonnoksessa ehdotetaan luotavaksi uusi viitearvo kuvaamaan altistumista akuutisti myrkyllisille torjunta-aineille, jotka voivat ihokosketuksen tai hengitysteiden kautta vaikuttaa haitallisesti jo yhden päivän altistuksella.

Hyväksyttävä altistustaso aiotaan asettaa erikseen torjunta-aineen levittäjälle, muille alueella työskenteleville ja alueella liikkuville sivullisille. Paneeli katsoo, että sivullisille määriteltävää hyväksyttävä altistusta voidaan samalla soveltaa alueen asukkaisiin.

Luonnoksessa suositellaan lisää tutkimusta luotettavien riskinarviointien pohjaksi. Tarkempaa tietoa tarvitaan esimerkiksi siitä, miten paljon työntekijä altistuu myrkyille tutkiessaan viljelysten kuntoa tai pakatessaan vihanneksia sadonkorjuun jälkeen.

Luonnosta voi kommentoida 15. syyskuuta saakka. Asetuksen odotetaan valmistuvan keväällä 2010.