Peltoalavalvonta kohdistetaan 4400 tilalle

Tänä vuonna paikalla tehtävä peltoalavalvonta suoritetaan noin 4400 tilalla. Valvontavelvoite on peltoalaperusteisten tukien osalta vähintään 5 prosenttia, mutta edellisen vuoden valvontaseuraamukset vaikuttavat valvontamääriin.

Valvontavelvoite määritetään TE-keskuksittain, ja se on tänä vuonna alueesta riippuen 5–10 %. Komission säädösten ja työasiakirjan mukaan valvontamääriä pitää kuitenkin lisätä jo sinä vuonna, jolloin seuraamuksia havaitaan yli asetettujen rajojen.

Mikäli TE-keskuksen alueella esimerkiksi yli 5 % valvottavista tiloista saa yli 10 % pinta-alaleikkauksen, joudutaan valvontavelvoite nostamaan kyseisen TE-keskuksen alueella kymmeneen prosenttiin vielä vuonna 2009. Valvontatuloksia tarkastellaan syyskuussa, ja tällöin tehdään ratkaisut mahdollisista valvonnan lisäyksistä.

Tukien peruminen mahdollista

Viimeinen kylvöpäivä oli tänä vuonna 30.6.2009. Viljelijä voi kuitenkin aina perua tuet lohkolta kokonaan tai osittain ennen valvonnasta ilmoittamista lomakkeella 145. Kylvämättä jääneet alat tai esimerkiksi kaivuutöiden vuoksi tuhoutuneen kasvuston osalta voi tuet vielä perua.

Luonnonhoitopeltojen osalta voidaan perua myös pelkästään ympäristötuki, mikäli esimerkiksi hukkakauran torjunnan vuoksi lohko joudutaan ruiskuttamaan kemiallisesti. Perumislomake on saatavissa netistä Mavin ja MMM:n lomakepalvelusta (lomake.mmm.fi) tai kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Maaseutuvirasto tekee laadunvalvontaa

Maaseutuvirasto tekee vuonna 2009 aikaisempaa laajemmin TE-keskusten suorittamien mittausten laadunvalvontaa. Laadunvalvonta on osa komission edellyttämää valvontaa, ja sitä tulee tehdä koko maassa kaikkien valvontojen osalta. Laadunvalvontaa tehdään vuosien 2007–2009 valvontoihin. Maaseutuviraston myöhemmin suorittamat GPS-mittaukset voivat vaikuttaa myös maksettavaan tukeen. Myös TE-keskukset tarkastavat sisäisenä laadunvalvontana osan valvonnoista uudelleen.