Koloradonkuoriaisten tarkkailu alkamassa

Suomessa talvehtineita koloradonkuoriaisia ei tiettävästiole. Suomen lähialueilla kuoriaisten esiintymät viime vuosina eivätole olleet erityisen suuria, joten suurta invaasioriskiä ei tällähetkellä näyttäisi olevan. Evira seuraa ilmavirtojen kehittymistäja kohdentaa tarkastuksia sen mukaan. Kansalaisten aktiivisuuskuoriaisten tarkkailussa ja havaintojen ilmoittamisessa ontärkeää, korostaa tarkastaja Esko Viikari Evirasta.

Lähimmät pysyvät koloradonkuoriaisen esiintymisalueet ovatVenäjällä Laatokan etelä- ja itäpuolella. Aikuisina maahankaivautuneina talvehtineet koloradonkuoriaiset heräävättalvihorroksesta, kun maan lämpötila nousee yli 15 asteen. Tämätapahtuu yleensä kesä-heinäkuun vaihteessa.

Suomessa koloradonkuoriaisia ei esiinny pysyvästi. Baltiassa jaVenäjällä kuoriaisia esiintyy yleisesti, joten erityisesti idän jakaakon suunnalta tulevat ilmavirtaukset ja ukkosrintamat lisäävätniiden kulkeutumisriskiä Suomeen.

Ilmavirtausten lisäksi kuoriaisetvoivat kulkeutua auto- ja junaliikenteen mukana idästä. Riskikoloradonkuoriaisen leviämisestä on suurin Etelä-Karjalassa,Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa, mutta ukkosmyrskyjen mukanakuoriaisia voi kulkeutua myös muualle Suomeen. Eviran jaTE-keskusten kasvintarkastajat aloittavat tarkastukset heinäkuunpuolen välin aikaan.

Aikuinen koloradonkuoriainen on noin sentin pituinen.Keltaisessa selässä on 10 mustaa pitkittäisraitaa ja etuselkä onmustapilkkuinen oranssi. Kuoriaisen mannaryynin kokoiset keltaisetmunat ovat tiiviissä ryhmissä lehtien alapinnoilla. Toukkien värion oranssi ja molemmissa kyljissä on mustia pilkkuja kahdessarivissä. Toukkia ei vielä alkukesästä esiinny.

Aikuiset kuoriaiset ja toukat syövät aluksi reikiä perunanlehtiin, myöhemmin lehdet kokonaan, jolloin ne on helppo havaita.Kotipuutarhassa esiintyy paljon muita kasvien lehtiä syöviä yleisiähyönteisiä. Koloradonkuoriaiset syövät ainoastaan perunaa tai muitakoisokasveja.

Koloradonkuoriainen on yksi maailman pahimmistaperunantuhoojista. Sen tuhovoima perustuu kuoriaisten suureenmäärään ja nopeaan lisääntymiseen. Suomessa koloradonkuoriainen onkaranteenituhooja, jonka leviäminen on pystytty toistaiseksiestämään. Tarkastuksista ja torjunnasta vastaavatkasvinsuojeluviranomaiset eli Eviran ja TE-keskustenkasvintarkastajat.

Yhteystiedot havaintoilmoitusten tekemiseksi sekä lisätietoakoloradonkuoriaisesta löydät Eviran internet-sivuilta:www.evira.fi/koloradonkuoriainen. Sieltä löytyvät ohjeet myös siitä, kuinka koloradonkuoriainen erotetaan leppäpirkosta.

Havaintoilmoitusten päivystysnumero on 040 801 4407 (klo 9-20).