Ruokakulttuurihankkeisiin jaettiin 600 000 euroa

Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman, Sre:n, kevään hankehaku poiki liki 50 hanke-ehdotusta, joista valittiin 11. Luvassa on sämpyläsäpinää, makukoulua sekä lasten televisio-ohjelmaa.
– Valitut hankkeet muodostavat hyvän kokonaisuuden, joka edistää sekä kouluruokailua, Makukoulu -konseptin leviämistä päivähoitoon ja kouluun että ruoan arvostusta, toteaa Sre:n pääsihteeri Marja Innanen.

Hankehaussa peräänkuulutettiin neljään osa-alueeseen painottuvia hankkeita: kouluruokailun kehittäminen, Makukoulu-konseptin levittäminen, ruoan ja sen tekijöiden arvostuksen kasvattaminen sekä ammattikeittiöiden kestävyyden edistäminen. Valitut hankkeet (ks. liite) jakautuivat tasaisesti kolmeen ensimmäiseen kategoriaan. Ammattikeittiöiden kestävyyden edistämisen osalta päätettiin järjestää uusi kohdennettu haku syksyllä.

Nyt tuettavissa hankkeissa hyvää on vaikuttavuus ja saavutusten mitattavuus. Yhteensä 11 hankkeessa myös hyödynnetään useita eri keinoja, mm. uusia ruokakasvatus- ja oppimismetodeja, vanhempainiltoja, lasten omaa tekemistä ja kokemista sekä televisiotuotantoa. Tämä tarkoittaa, että hankkeiden kautta tavoitetaan monipuolisesti eri kohderyhmiä: lapset, vanhemmat, päättäjät ja media.

– Lisäksi hankkeisiin varattu omarahoitusosuus kertoo, että hankkeet ovat jo hakuvaiheessa pitkälle suunniteltuja ja niihin ollaan itsekin valmiita panostamaan. Myös toteuttajat ovat luotettavia, jo osaamisensa näyttäneitä tahoja, joten hyviä tuloksia on lupa odottaa, toteaa Sre:n pääsihteeri Marja Innanen.

Yhteensä hankkeisiin myönnettiin noin 600 000 euroa. Hankkeiden toteutus ajoittuu vuoden 2009 syksystä vuoden 2010 loppuun.

Sre:n hankehaussa valitut hankkeet, 2009

KOULURUOKAILUN KEHITTÄMINEN

Oulunseudun kuntien kouluruokailun kehittäminen, Oulunseudun kunnat:

Tässä hankkeessa kunnat itse ovat aktiivisia ja lähteneet uusin keinoin kouluruokailun kehittämiseen. Avainhenkilöt, kuntien ruokapalvelupäälliköt, ovat mukana. Hanke voi olla pilottina myöhemmille valtakunnallisille toimille.

SMACK – med smak för livet, Finlandssvenska Marthaförbundet:

Hankkeessa ovat mukana kaikki hyvän kouluruokahankkeen elementit: vaikutetaan itse ruokalistaan sekä henkilöstöön ja vanhempiin ja käytetään kokeellista, makuihin ja aisteihin perustuvaa Sapere-menetelmää. Lisäksi hankkeella on hyvät mahdollisuudet levitä kaikkiin ruotsinkielisiin kouluihin.

Kouluruoka tutuksi lasten ja nuorten vanhemmille, Tampereen Ateria:

Sitran Era-ohjelmaan pohjaavassa hankkeessa on konkreettinen idea, vanhempainilloissa järjestettävä ruokajuhla, joka voidaan konseptoida ja levittää tulevaisuudessa koko maahan. Vanhempien ja lasten asenteisiin vaikuttamalla pyritään ohjaamaan lasten ja nuorten ruokatottumuksia parempaan suuntaan.

Hyvän mielen ruoka, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus

Hankkeessa järjestetään Hyvän mielen ruokailtoja alakoululaisten vanhemmille. Viestin kärkenä on kasvisten kulutuksen lisääminen ja vanhempien vastuu lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hankkeessa tuotettavat aineistot tehdään yhteistyössä Kotimaiset Kasvikset ry:n, Sydänliiton ja Syöpäjärjestöjen Terveyttä kasviksilla -kampanjan kanssa.

Maistuvaa ja terveellistä ruokaa koululaisille, Sydänliitto:

Sydänliiton hanke tarjoaa ruokapalveluiden ammattilaisille keinoja valmistaa maukasta ja terveellistä ruokaa ja puhuttelee aikuisia kunnon ruoan ja yhdessä syömisen arvostamiseksi. Tässä hyödynnetään Sitran rahoittaman Järkipalaa-hankkeen tuloksia ja keinoja.

Kouluruokailun kehittämishankkeet toteuttavat käytännössä hallitusohjelman sekä Terveyden edistämisen ja Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmien tavoitteita. Kaikkiaan valitut kouluruokailun kehittämishankkeet tavoittavat hyvin Sre:n kohderyhmät – lapset, vanhemmat, ruokapalvelun ammattilaiset ja päättäjät. Hankkeiden toimet koordinoidaan keskenään ja hankkeille muodostetaan yksi yhteinen ohjausryhmä.

MAKUKOULUN LEVITTÄMINEN

Sapere-menetelmän levittäminen päivähoitoon, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Makukoulun ABC – Makukoulun levittäminen alakouluihin, Kotitalousopettajien liitto

Makukoulu-konseptin levittäminen koulujen kerhotoiminnassa, Kerhokeskus

Sre:n yksi päätavoite on saada lapsen omiin ruokakokemuksiin ja aistihavaintoihin perustuva Sapere-menetelmä leviämään päivähoitoon osaksi arkea ja alakouluihin ja koulun kerhotoimintaan toiminnallisena Makukoulu-konseptina. Päämääränä on tätä kautta muuttaa asenteita, lisätä ruoan ja sen tekijöiden sekä kouluruokailun arvostusta. Valitut kolme hanketta toteuttavat tätä päämäärää. Valtakunnallisesti koordinoivana hankkeena toimii Makukoulun ABC-hanke.

RUOAN JA SEN TEKIJÖIDEN ARVOSTUKSEN KASVATTAMINEN

The Veges, Film Magica:

The Veges -televisio-ohjelma on innovatiivinen, jännittävä ja Suomessa täysin uusi4–12-vuotiaille suunnattu konsepti. Ruoan arvostusta edistävän lasten ruokaohjelman teemoina ovat peruskeittotaidot, terveelliset valinnat sekä yhdessä tekeminen ja syöminen. Lisäksi laajennetaan ymmärrystä valintojemme vaikutuksesta ympäristöömme.

Koulumarjahanke 2009–2010, Arktiset Aromit:

Hanke vie oppilaat marjametsiin ja nostaa esiin marjat osana suomalaista ruokakulttuuria. Syksyllä 2009 järjestettävä valtakunnallinen koulumarjaviikko rahoitetaan maa- ja metsätalousministeriön menekinedistämisvaroin, ja tämän hankkeen avulla tuetaan marjatietoisuuden leviämistä myös päättäjien ja vanhempien keskuuteen.

Sämpyläsäpinät – viljaketju elämään tuoksulla ja tunteella, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus:

Itse tekemällä ja kädet taikinassa lapset oppivat parhaiten, mistä leipä tulee ja miten se syntyy. Päiväkodeissa ja kouluissa järjestettävissä leivontatapahtumissa lapset leipovat itse sämpylöitä ja oppivat samalla viljaketjusta.