Kouluhedelmien jakaja haussa

Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää EU:n kouluhedelmäjärjestelmän mahdollisten toteuttajien kartoituksen. EU:n kouluhedelmäjärjestelmän vuosibudjetti on 90 miljoonaa euroa, josta Suomen osuus on noin 900 000 euroa. Maa- ja metsätalousministeriö järjestää avoimen aiehaun kaikille organisaatioille, yrityksille tai muille tahoille, jotka ovat kiinnostuneita toteuttamaan kouluhedelmäjärjestelmää Suomessa.

Suomessa on yli puoli miljoonaa peruskoulun ala- ja yläasteikäistä lasta, lisäksi mahdollisena kohderyhmänä ovat myös päiväkoti-ikäiset lapset. EU:ssa on arvioitu olevan noin 22 miljoonaa ylipainoista lasta, joista yli viisi miljoonaa on vaikeasti ylipainoisia Hedelmien, marjojen ja vihannesten määrän lisääminen ruokavaliossa on keino taistella tätä ongelmaa vastaan. EU on luonut kouluhedelmäjärjestelmän, jonka tarkoituksena on jakaa lapsille hedelmiä, marjoja ja vihanneksia päiväkodeissa ja kouluissa välipaloiksi.

EU:n kouluhedelmäjärjestelmän vuosibudjetti on 90 miljoonaa euroa, josta Suomen osuus on noin 900 000 euroa. EU:n rahoitusosuuden saaminen edellyttää vähintään 50 prosentin kansallista rahoitusosuutta. EU:n lainsäädäntö mahdollistaa kansallisen rahoitusosuuden keräämisen myös yksityisiltä tahoilta.

Maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja opetusministeriö järjestivät helmikuussa 2009 avoimen kuulemistilaisuuden, jossa toivottiin käytännön esityksiä kustannustehokkaista tavoista toimeenpanna EU:n säädösten mukainen kouluhedelmäjärjestelmä Suomessa. Tilaisuudessa vallitsi yksimielisyys asian kannatettavuudesta, rajausten tarpeesta ja järjestelmän käyttöönottamisen aikataulusta, mutta konkreettisia toimeenpanoa koskevia ratkaisuehdotuksia ei vielä tässä vaiheessa syntynyt.

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää avoimen aiehaun kaikille organisaatioille, yrityksille tai muille tahoille, jotka ovat kiinnostuneita toteuttamaan kouluhedelmäjärjestelmää Suomessa. Saatujen, toteuttamiskelpoisten hakemusten pohjalta laaditaan kansallinen toimeenpanosuunnitelma. Mahdollinen osallistuminen EU:n kouluhedelmäjärjestelmään tapahtuu aikaisintaan kouluvuonna 2010/2011, jotta voidaan kunnolla valmistella mahdollisimman tehokas järjestelmä.

Aiehakuun osallistuminen ei edellytä osallistumista varsinaiseen hakuun eikä rahoituspäätöksiä tehdä sen pohjalta. Aiehaun tarkoituksena on kartoittaa mahdollisia toimijoita ja kerätä tietoa kansallisen toimeenpanosuunnitelman laatimista varten. Vapaamuotoinen aiehakemus on toimitettava maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon 31.7.2009 mennessä