Elintarvikkeiden hankinnoista uusi ohjejulkaisu

Vuoden 2008 aikana valmisteltu Elintarvikkeiden hankintaohjeistus julkiselle on sektorille julkaistu. Sen tavoitteena on tehokkaampi hankintaprosessi kaikille osapuolille. Hankintaohjeistus on julkaistu osoitteessa http://www.hankintaohjeistus.fi/.

Hankintaohjeistuksessa käsitellään hankintaprosessiin liittyviä ongelmakohtia ja toimenpiteitä, joilla voidaan parantaa hankintojen tehokkuutta ja ratkaista epäselviä käytännön hankintatilanteita.

Tavoitteena on ollut selkeä ja käytäntöjä ohjaava ohjeistus, joka tavoittaa mahdollisimman laajan joukon elintarvikkeiden hankintaan osallistuvia henkilöitä. Ohjeistuksen valmistelussa on ollut mukana koko julkisen sektorin elintarvikeketju, mikä on mahdollistanut ketjun kaikkien toimijoiden näkökulmien huomioon ottamisen valmistelun aikana.

– Hankintaohjeistus on yksi päänavaus nimenomaan elintarvikkeiden hankintaan liittyvän problematiikan ratkaisemisessa ja toivomme keskustelun jatkuvan tältä pohjalta. Ohjeistus yksinään ei ratkaise kaikkia ongelmia, vaan parhaaseen lopputulokseen pääsemiseksi vaaditaan tiedon, motivaation ja kovan työn yhdistämistä. Toivomme, että hankintaohjeistus tarjoaa osaltaan paitsi oikeaa tietoa, myös motivoi yhä parempiin suorituksiin kilpailuttamiseen liittyvien haasteiden edessä, hankintaohjeistuksen tekemistä johtanut tutkija/konsultti Petteri Pohto kuvaa projektin tavoitteita.

Elintarvikkeiden hankinnassa ongelmia ja tehottomuutta on tuottanut esimerkiksi tiedon puute hankinnan kustannusrakenteista, tiedon tai tarkkuuden puute hankinnan asiakirjoihin liittyen sekä toisinaan yksinkertainen ajan tai sopivien resurssien puute.

– Markkinaoikeustapausten vyöryltä on elintarvikkeiden kohdalla onneksi pystytty välttymään, mutta pinnan alla toisinaan kuohuu, Pohto toteaa tilanteesta.

Lähtökohtana hankintaprosessin eri vaiheet

Hankintaohjeistuksen yhtenä tavoitteena on helppokäyttöisyys, jonka vuoksi ohjeistuksen rakenne noudattelee tyypillistä elintarvikkeiden hankintaprosessia. Ohjeistuksesta löytää tarvitsemansa tiedot tai ainakin ensiavun helposti miettimällä, mihin hankintaprosessin vaiheeseen tarkastelun alla oleva ongelma liittyy.

Ohjeistuksessa hankintaprosessi on jaettu viiteen päävaiheeseen hankinnan valmistelusta toimittajien hallintaan, joiden lisäksi on käsitelty vielä kolmea hankintaprosessiin liittyvää erityisaluetta, jotta myös hankintojen kannalta tärkeät elintarvikkeiden erityispiirteet, tilausprosessi ja vastuullinen hankinta tulevat riittävästi esille.

– Monissa sähköisessä muodossa julkaistavissa oppaissa ei hyödynnetä riittävästi webin tuomia mahdollisuuksia, vaan ainoastaan julkaistaan kirjallinen materiaali sellaisenaan. Halusimme tuoda tähän muutoksen ja pyrimme parhaamme mukaan hyödyntämään internetille ominaisia piirteitä muun muassa rakenteen ja linkitysten suunnittelussa, Pohto kertoo.

Internetin ominaisuuksiin kuuluu myös reaaliaikaisuus ja tiedon helppo päivitettävyys. Hankintaohjeistusta tullaankin päivittämään jatkuvasti sitä mukaa kun tilanteet esimerkiksi lainsäädännössä muuttuvat, saataville tulee uutta hyödyllistä tietoa ja aukkoja ohjeistuksessa havaitaan.

– Toivomme käyttäjiltä aktiivisuutta. Kaikkiin toiveisiin emme pysty silmänräpäyksessä vastaamaan ja objektiivisuuden pyrimme kaikin keinoin säilyttämään, mutta kaikki palaute otetaan huomioon, Pohto lupaa. Helpoin palautekanava löytyy hankintaohjeistuksen palaute-sivulta.

Hankintaohjeistuksen on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriön Laatuketju ja sen tekemistä ovat olleet tukemassa Elintarviketeollisuusliitto ry, Kuntaliitto, Ruoka Suomi –teemaryhmä, Elinvoiman eväät –opassarjan valmistelutyöryhmä, Päivittäistavarakauppa ry, Hansel Oy sekä kuntasektorin, kaupan ja teollisuuden edustajia. Hankintaohjeistuksen toteutti Helsingin kauppakorkeakoulun HSE Executive Education Oy.