Karkkonen jatkaa marjanviljelijäin nokkamiehenä

Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistyksen vuosikokouksessa valittiin johtokuntaan erovuorossa olleet johtokunnan varsinaiset jäsenet Veijo Karkkonen, Olli Petäjä, Helena Hänninen, Ilkka Pursisinen ja Petri Koponen uudelleen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

Yhdistyksen pitkäaikaisimman johtokunnan jäsenen Erkki Tuomelan (34 vuotta) jäädessä pois hänen tilalleen valittiin Veikko Raivio Suonenjoelta sekä hänen varamiehekseen Hannu Saviranta Vesannolta. Yhdistyksen johtokunta valitsi keskuudestaan edelleen puheenjohtajaksi Veijo Karkkosen ja varapuheenjohtajiksi Olli Petäjän sekä Helena Hännisen.

Vuosikokous asetti lähiajan tavoitteeksi kausityövoiman ansion verovapaan osuuden kohottaminen 17 €:sta 27 euroon vuorokaudessa. Verovapaa osuus on pysynyt samana vuodesta 1995 lähtien, joten korotus on paikallaan työvoiman liikkuvuuden varmistamiseksi. Verovapaan osuuden ylimenevältä osalta työntekijältä pidätetään tällä hetkellä lähdevero, joka on 35 %.

Yhdistys vaatii, että työvoimaa koskevat veroon liittyvät muutokset tulee saada kiireisesti tehtyä, koska se vaikuttaa kausityövoiman saatavuuteen.

– Työvoima on hakeutumassa verotuksellisesti ja maksullisesti edullisimpiin maihin.

Yhdistyksen mielestä mansikka-, vadelma-, pensasmustikka- ja omenaviljelykset tulisi saada satovahinkokorvauksen piiriin.

Yhdistyksen huolenaiheena on myös maatalousopetuksen jatkuminen.
– Maatalousopetus on turvattava Savon ammatti- ja aikuisopiston Suonenjoen yksikössä. Tavoitteena on pidettävä, että koulutetaan nuoriso- että aikuisopiskelijoita nykyisen mallin mukaisesti Suonenjoella, vaadittiin Suonenjoen seudun marjanviljelijäin vuosikokouksessa, joka pidettiin huhtikuun 8. päivänä.