Dokumentit todistavat luomuvalvontaan kuulumisen

Luomutoimijat osoittavat jatkossa kuuluvansa luomuvalvontaanvalvontaviranomaisten myöntämällä asiakirjaselvityksellä.Asiakirjaselvityksestä käyvät ilmi toimijaa valvovan viranomaisentiedot sekä toimijan tuotetyypit.

– Asiakirjaselvitys on yhdenmukainen koko EU-alueella, kertoo ylitarkastaja Beata Meinander Evirasta.

Luomuvalvontaviranomaiset alkavat antaa tämän vuoden aikanavalvontaansa kuuluville luomutoimijoille kuten viljelijöille komissionasetuksen 889/2008 liitteen XII mukaista asiakirjaselvitystä.Asiakirjaselvityksellä toimija voi osoittaa kuuluvansaluomuvalvontaan.

– Asiakirjaselvitystä myöntävät Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, TE-keskukset ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, luettelee Meinander.

Selvityksestä käyvät ilmi toimijan ja valvontaviranomaisen tietojenlisäksi viimeisin tarkastuspäivä sekä tuotetyypit tuotantotavoittain.Tuotetyypit on esitetty yleisellä tasolla.

Alkutuotannossa tuotetyyppejä voivat olla esimerkiksi viljakasvit tai naudat,lihantuotanto. Selvitys ei kuitenkaan takaa yksittäistä tuotetta taituote-erää luonnonmukaisen tuotannon vaatimusten mukaisiksi.

Meinaderin mukaan se ei siten korvaa vaatimuksenmukaisuusvakuutusta, jolla toimija vakuuttaa tuotteensa täyttävän tuotantovaatimukset.

Luomutoimijan on jatkossa pyydettävä luonnonmukaisia tuotteitaostaessaan luomuvalvontaan kuuluvalta tavarantoimittajalta kopioasiakirjaselvityksestä. Selvitystä pyydetään myös ostettaessaluomutuotteita muista EU-maista, mutta ei EU:n ulkopuolelta tuotaessa.

Valvontaviranomainen toimittaa selvityksen yhdessätuotantotarkastuspäätöksen kanssa. Selvitys on toimijalle maksuton jase on toimijan ilmoituksen mukaan suomeksi tai ruotsiksi. Tarvittaessatoimija voi pyytää useampia kappaleita selvityksestä taienglanninkielisen selvityksen. Nämä ovat maksullisia.