Anttila haluaa sirkkalehden kansalliseksi laatumerkiksi

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila lupaa selvityttää juurta jaksain, että Kotimaset Kasvikset ry:n sirkkalehtimerkki saadaan EU:n hyväksymäksi kansalliseksi laatumerkiksi. Tällöin merkkiä voitaisiin käyttää myös valtion tukemassa mainonnassa toissijaisena viestinä.

Pallo on nyt viljelijäjärjestöillä, joiden tulee päättää, halutaanko merkin virallistamisessa edetä. Asian uutisoi tuore Puutarha-Sanomat (nro 2/2009) lehti 20.2.2009 ilmestyneessä numerossaan.

Viime vuoden lopulla nousi kohu siitä, että sirkkalehtimerkkiä ja Hyvää Suomesta –merkkiä ei voida käyttää valtion tukemassa elintarvikemainonnassa edes toissijaisena viestinä.

– EU:n säätämien valtiontuen suuntaviivojen mukaan peruskysymys on se, että valtion tukea ei saa olla sellaisessa mainonnassa ja tiedotuksessa, jossa viitataan suoraan alkuperään, toteaa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila.

EU:n suuntaviivojen mukaan säädetyn kansallisen asetuksen (606/2008) 6 §:n mukaan alkuperään voidaan viitata toissijaisena viestinä myös valtion tukemassa mainonnassa silloin, kun kysessä on kansallinen laatumerkki tai nimisuojatuote kuten Lapin Puikula.

– Voimme selvittää sen juurta jaksaen, voiko sirkkalehtimerkkiä pitää kansallisena laatumerkkinä, jotta ei tarvitsisi luopua merkin käytöstä mainonnan toissijaisena viestinä, lupaa ministeri Anttila.

Kotimaiset Kasvikset ry rekisteröi sirkkalehtimerkin vuonna 1990 yhteisömerkkilain mukaiseksi tarkastusmerkiksi. Ylitarkastaja Anna-Leena Miettinen kertoo ministeriön käyneen sekä Kotimaiset Kasvikset ry:n että komission kanssa viime syksynä neuvotteluja merkin hakemisesta kansalliseksi laatumerkiksi.

– Se vaatisi EU:lle lisää informaatiota ja merkin pitäisi olla ainakin teoriassa avoin muillekin – esimerkiksi virolaisille – tuotteille, jolloin merkkiä tulisi varioida. Yhdistys ei kuitenkaan ollut siinä vaiheessa valmis säännöstöä uusimaan, kertoo Miettinen.

Miettisen mukaan tie on auki ja asia ollaan valmis laittamaan uudelleen vireille, kun Kotimaiset Kasvikset ry on valmis.

– Laatumerkki edellyttää, että merkin vaatimukset menevät yli normaalin lainsäädännön.

Riikka Seppälä Kotimaiset Kasvikset ry:stä toteaa, että kun valtionavustuksen notifikaatioita haettiin EU:lta, ei ollut aikaa reagoida kansalliseen laatumerkkiin eikä asiaa käsitelty eteenpäin.

– Nykyiset sirkkalehtimerkin käyttöehtoihin liittyvät laatuvaatimukset täyttävät mitä todennäköisemmin kansallisen laatumerkin vaatimukset.

– Halukkuutta hakea sirkkalehtimerkkiä kansalliseksi laatumerkiksi tullaan pohtimaan yhdistyksen hallituksessa ja jäsenjärjestöjen kanssa, uskoo Riikka Seppälä.

– Emme ole saaneet vielä komissiolta vastausta notifikaatioon, joten emme tiedä onko tulossa lisävaateita. Yhdistyksen hallituksessa ja jäsenjärjestöissä ei ole käsitelty, tulisiko hakea kansallisen laatumerkin statusta. Pääsääntöisesti merkin käyttöehtoihin liitetyt laatuaspektit täyttävät kansallisen laatumerkin vaatimukset, toteaa Riikka Seppälä.

LUE LISÄÄ…Voit tilata Puutarha-Sanomat -lehden oikeassa palkissa olevasta linkistä.