Sähköinen tukihaku aprillipäivästä alkaen

Viljelijätukien sähköinen haku tulee keväällä käyttöön koko Manner-Suomen alueella. Sähköisen tukihaun käyttö keväällä edellyttää uusien käyttöoikeuksien hankkimista Vipu-palveluun. Sähköinen tukihaku on käytettävissä viljelijätukien päähaun ajan 1.4.–30.4.2009 ja kylvöalamuutosten osalta 1.5.–15.6.2009.

Sähköisen tukihaun Vipu-palvelu sisältää maatilalomakkeen, tukihakemuksen, peruslohkolomakkeen, kasvulohkolomakkeen ja osittain maatilan osalliset -lomakkeen. Palvelu on käytettävissä sekä suomen- että ruotsinkielisenä ja aukeaa 1.4.2009 osoitteessa https://vipu.mavi.fi.

Maaseutuvirasto on avannut internetiin kevään 2008 tukihaun pilottisovellusta vastaavan demosovelluksen. Sen avulla kuka tahansa voi tutustua sähköiseen tukihakuun ilman käyttäjätunnuksia. Linkki demosovellukseen löytyy Maaseutuviraston internet-sivuilta kohdasta sähköinen asiointi.

Palvelun nyt laajentuessa Maaseutuvirasto on varautunut lisäämään käyttäjätukea. Arkisin virka-aikana kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset toimivat ensisijaisena viljelijöiden käyttäjätukena sekä sisältöasioissa että teknisissä kysymyksissä. Lisäksi huhtikuun ajan käyttäjätukea tarjotaan myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Vipu-käyttöoikeuksien hakeminen

Sähköisen tukihaun käyttö keväällä edellyttää uusien käyttöoikeuksien hankkimista Vipu-palveluun. Käyttöoikeuksien uusimisen tarkoituksena on parantaa palvelun käyttäjien tietoturvaa ja varmistua tietojen luottamuksellisuuden säilymisestä.

Vanhojen Vipu-käyttöoikeuksien voimassaolo sähköisessä tukihaussa päättyy 31.3.2009. Vanhoilla Vipu-käyttöoikeuksilla voi 1.4.2009 alkaen ainoastaan selailla maatilaa koskevia tietoja ja Vipu-karttapalvelua. Siksi pinta-alatukien sähköistä hakua varten 1.4.–30.4.2009 on haettava uudet käyttöoikeudet.

Sonnipalkkioita vanhoilla Vipu-käyttöoikeuksilla voi hakea sähköisesti 2.2.–16.2.2009. Myös uudetkäyttöoikeudet ovat tällöin voimassa. Hakemusten muutoksia voi tehdä vanhoilla oikeuksilla 31.3.2009 asti. Tämän jälkeen vanhat käyttöoikeudet eivät enää kelpaa sonnipalkkioiden sähköisessä tukihaussa.

Vipu-palvelun käyttöoikeuksia haetaan maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiseltahakulomakkeella (Lnro 405). Lomakkeen voi tulostaa myös internetistä (http://lomake.mmm.fi).Ohjeet hakemuksen täyttämiseksi löytyy lomakkeesta, ja lisätietoja saa maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta sekä Maaseutuviraston internet-sivustolta osoitteesta www.mavi.fi/vipu.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta antaa ylijohtaja Leena Tenhola, 020 7725 550 jaerikoissuunnittelija Ilkka Kommeri, p. 020 7725 584