EU:n tukemaksi kouluhedelmäksi käy myös marjat

Euroopan unionin neuvosto antoi joulukuussa asetuksen kouluhedelmä- ja vihannesjärjestelmän käyttöönottamisesta. Tavoitteena on lisätä pysyvästi hedelmien ja vihannesten osuutta lasten ruokavaliossa vaiheessa, jossa heidän ruokailutottumuksensa muotoutuvat. Näin edesautetaan liikalihavuusepidemian torjumista.

Asetuksen mukaan jäsenvaltiot voivat valita tuoreita hedelmiä ja vihanneksia tai hedelmä- ja vihannesjalosteita objektiivisin kriteerein, joita ovat esimerkiksi kausiluonteisuus, tuotteiden saatavuus tai ympäristönäkökohdat. Jäsenvaltiot voivat asettaa etusijalle yhteisöstä peräisin olevat tuotteet. Tukikelpoisia ovat kotimaan marjat, mutta myös banaanit.

Järjestelmä on suunnattu ensisijaisesti 6 – 10 -vuotiaille lapsille, mutta jäsenvaltiot voivat laajentaa jakelua päiväkoteihin, muihin esiasteen opetusta antaviin laitoksiin sekä alemman ja ylemmän perusasteen oppilaitoksiin.

Yhteisön tuen määrä on 90 miljoonaa euroa kouluvuotta kohden. Kullekin osallistuvalle jäsenvaltiolle taataan, että se saa yhteisön tukea vähintään 175 000 euroa. Tuki saa olla enintään 50 prosenttia jakelu- ja liitännäiskustannuksista.

Jäsenvaltiot voivat myöntää yhteisön tuen lisäksi kansallista tukea kouluhedelmien ja -vihannesten jakeluun ja liitännäiskustannusten kattamiseen. Talousarviorajoitusten vuoksi jäsenvaltiot voivat käyttää myös yksityiseltä sektorilta saatavaa rahoitusta.

Järjestelmää sovelletaan kouluvuodesta 2009 – 2010 alkaen.