Uudet luomutuotanto-ohjeet tulevat tammikuussa

Vuoden vaihteessa voimaan tulevat uudet luomuasetukset eivät tuo suuria muutoksialuomutuottajien arkeen. Helpotusta muutokset tuovat lupamenettelyiden vähentymisenmyötä. Eviran uusitut tuotanto-ohjeet postitetaan tuottajille tammikuun aikana.

EU:n uudet luomuasetukset tulevat voimaan vuoden 2009 alusta. Tuotantovaatimuksiinei ole tulossa suuria muutoksia vaan yksityiskohtia on tarkistettu. Asetusmuutoksettuovat helpotusta viljelijöiden arkeen, koska osa kasvin- ja eläintuotannon luvistapoistuu. Eläintuotannossa toimijat saavat jatkoaikaa vanhoille tuotantorakennuksillejo myönnetyille poikkeusluville.

Asetukset tuovat muutoksia myös luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteidenpakkausmerkintöihin. Esimerkiksi pakkauksissa pakollisena tietona olevavalvontaviranomaisen tunnus muuttuu. Uudet tunnukset on julkaistu maa- jametsätalousministeriön luomuasetuksessa 846/2008. Pakkausmerkintöjä koskevillamuutoksilla on 1.7.2010 päättyvä siirtymäaika, jona aikana voidaan käyttää vanhojavalvontaviranomaisen tunnuksia.

Uudet luonnonmukaisen maatalouden tuotanto-ohjeet postitetaan luomutuottajilletammikuussa. Ohjeita voi myös ladata Eviran internetsivuilta tai tilata Evirantuonti- ja markkinavalvontayksiköstä.

EU:n luomuasetukset määräävät vaatimukset luonnonmukaiselle tuotannolle. Asetustensoveltamisalaan kuuluvat maataloustuotteet, elintarvikkeet, rehut ja kasvienlisäysaineisto. Suomessa asetusten täytäntöönpanosta on säädetty maa- jametsätalousministeriön asetuksella 846/2008.