Muutoksia kasvihuonetukeen

Maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteilla asetus kasvihuonetuesta vuodelle 2009. Se voidaan kuitenkin antaa vasta kun kansallisten tukien pääasetukset on annettu. Asetuksen antaminen siirtyy ätsät syystä vuoden 2009 vuoden puolelle, kertoo ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola maa- ja metsätalousministeriöstä.

– Koska valmisteilla olevassa kasvihuoneasetuksessa esitetään muutoksia kasvihuoneiden teknisiin vaatimuksiin vuodelle 2009, haluaa MMM tiedottaa suunnitteilla olevista määräyksistä jo nyt joulukuussa. Näin viljelijöille jää enemmän aikaa varautua tulevan kauden vaatimuksiin, kertoo Reskola

Reskolan mukaan on erityisesti huomioitava se, että vuodesta 2009 alkaen ei ole enää mahdollisuutta hakea poikkeuslupia kasvihuoneiden teknisiin vaatimuksiin.

– Vuosi 2008 jää siis viimeiseksi tukivuodeksi, jolloin on voinut hakea poikkeuslupaa yksinkertaisen muovikalvon käytölle kasvihuoneen katemateriaalina tai muille poikkeamisille kasvihuoneille asetetuista teknisistä vaatimuksista.

Verrattuna vuoden 2008 alussa annetun vastaavan kasvihuoneasetuksen määräyksiin on nyt valmisteltavassa asetuksessa tarkoitus tarkentaa erityisesti tuuletustapaan ja koneellisen tuuletuksen tehoon liittyviä määräyksiä. Asetusehdotuksen mukaan on ulkoilmaan johtavan koneellisen tuuletuksen tehon oltava vähintään 4 litraa sekunnissa tuuletettavaa neliömetriä kohti.

Koneellisen tuuletuksen tai jäähdytyksen lisäksi tuuletusmenetelmiksi hyväksytään joko harjatuuletusluukut, kasvihuoneiden kaarien raottamiseen perustuvat ratkaisut tai kasvihuoneiden sivukatteiden nostamiseen perustuvat ratkaisut. Valitun tuuletusratkaisun tulee olla mitoitukseltaan riittävä koko tuuletettavaan tilaan nähden. Tuuletuksen tulee olla esteettömässä yhteydessä koko tuuletettavaan tilaan ja olla paikallaan koko viljelykauden ajan. Lisäksi entiseen tapaan on yli 7 kk:n viljelyssä olevissa huoneissa oltava käytössä tuuletuksensäätöautomatiikka. Valotusvaatimusta vihanneksilla esitetään myös täsmennettäväksi. Valotusta vaadittaisiin vain silloin, kun tuen perusteena oleva viljelykausi jatkuu vielä 31.10. jälkeen.

Asetusesityksen mukaan viljelyalaan voitaisiin jatkossa laskea kaikkien viljelmän kasvihuoneissa viljeltävien salaattien taimikasvatusalat, vaikka ne sijaitsisivat erillisessä taimikasvatushuoneessa.

Vuoden 2008 kasvihuonetuen asetus löytyy osoitteesta:http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080083