Kasvitautiepäily tomaattituotannossa

Suomalaisesta tomaattituotannosta on tehty viroidiepäily. Oireiden perusteellatutkittua perunan sukkulamukulaviroidia eikä muitakaan viroideja olejatkotutkimuksissa löytynyt. Tutkimukset oireiden aiheuttajasta jatkuvat.

Perunan sukkulamukulaviroidiepäily tehtiin tarkastusten ja alustavienlaboratoriotutkimusten perusteella marraskuun alussa suomalaiseltatomaattiviljelmältä. Tomaattikasvustossa näkyneitä oireita olivat lehtienkäpristyminen ja kehittyvien hedelmien epämuotoisuus. Viljelmän kokotomaattikasvusto on määrätty hävitettäväksi ja tuotantotilat desinfioitavaksi ennen tomaattituotannon jatkamista. Evira jatkaa oireiden aiheuttajan selvittämistä.

Viroidia tai sen oireita ei ole löydetty tomaatin taimituotannosta. Kasvien virukset ja viroidit eivät tartu tai sairastuta ihmisiä tai eläimiä.

Evira kehottaa viljelijöitä ottamaan viipymättä yhteyttä TE-keskuksen tai Evirankasvintarkastajiin, mikäli tomaattikasvustossa näkyy edellä kuvattuja oireita.