EU:n terveystarkastus tulossa

Marraskuu 18. – 19. päivinä kokoontuva EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto aikoo päättää EU:n maatalouspolitiikan väliarvioinnista eli ns. terveystarkastuksesta. Myös kouluhedelmätuesta päästäneen ratkaisuun. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila.

EU:n maatalouspolitiikan terveystarkastuksessa arvioidaan vuoden 2003 uudistuksen toteutumista ja kehittämistarpeita. Euroopan parlamentti antaa terveystarkastuksesta lausuntonsa 19.11. Jäsenmaat käyvät kokouksessa neuvotteluja terveystarkastuksesta puheenjohtajamaan kompromissiesityksen pohjalta, joka tulee käsittelyyn Euroopan parlamentin lausunnon saamisen jälkeen.

Suomi katsoo, että terveystarkastuksen yhteydessä tulee noudattaa Eurooppa-neuvoston vahvistamaa periaatetta siitä, että maataloutta on voitava harjoittaa kaikilla yhteisön alueilla.

Suomelle keskeisiä ongelmia terveystarkastusehdotuksessa ovat naudanlihasektorin tuotantosidonnaisen tuen jatkaminen, maidon kiintiöjärjestelmän alasajon kompensoiminen sekä perunatärkkelyksen tuotantosidonnaisen tuen jatkaminen.

Suomi pitää komission esitystä pakollisen modulaation lisäämisestä liian korkeana. Pakollinen modulaatio leikkaa viljelijöille maksettavien suorien tukien määrää ja leikatut varat siirtyvät maaseudun kehittämisen lisärahoitukseen.

Neuvosto aikoo päättää myös kouluhedelmätuesta. Esityksen mukaan EU-tuki olisi enintään 90 miljoonaa euroa kouluvuotta kohti koko EU:ssa. Suomen osuus olisi noin miljoona euroa. Suomi haluaisi enemmän rahoja ohjelman käyttöön.