Laatuketjuhankkeiden avustusten haku alkaa

Elintarvikkeiden laatujärjestelmien kehittämiseen (laatuketjuhankkeisiin) on jälleen mahdollista hakea hankeavustusta maa- ja metsätalousministeriöltä. Vuoden 2009 avustusten hakuaika alkoi 28.10.2008 ja päättyy 1.12.2008. Tällä avustuksella tuetaan ministeriön koordinoiman elintarviketalouden laatustrategian toteuttamista. Avustusta voidaan myöntää rekisteröidyille yhdistyksille ja järjestöille sekä yrityksille, tutkimuslaitoksille, valtion viranomaisille ja muille julkisyhteisöille.

Laatuketjun hankevastaava, ylitarkastaja Seija Ahosen mukaan vuonna 2009 rahoitetaan erityisesti elintarviketalouden kilpailukykyä parantavia hankkeita, elintarvikeketjun yhteiskuntavastuullisuutta vahvistavia hankkeita ja viestintä- ja kehityshankkeita, jotka vahvistavat kuluttajan luottamusta kotimaisen elintarviketalouden tuotteisiin ja palveluihin tai edistävät ruokakulttuuria.

1.Elintarviketalouden kilpailukykyä parantavat hankkeet.

Laatustrategian tavoitteena on koko elintarvikealan menestyminen, joten myös hankkeissa kilpailukykyä tulisi kansainvälistyneessä toimintaympäristössä tarkastella kokonaisten tarjontaketjujen näkökulmasta. Esimerkiksi kilpailukyvyn nykytason mittaaminen elintarvikeketjussa tai sähköisten järjestelmien hyödyntäminen olisivat tällaisia.

2. Elintarvikeketjun yhteiskuntavastuullisuutta vahvistavat hankkeet.

Nyt painotetaan erityisesti hankkeita, jotka keskittyvät ympäristövastuuseen, jäljitettävyysjärjestelmien kehittämiseen, eettisten toimintaperiaatteiden noudattamiseen ja paikallisten tuotteiden saatavuuteen eri jakelukanavissa.

3. Viestintä- ja kehityshankkeet, jotka vahvistavat kuluttajan luottamusta kotimaisen elintarviketalouden tuotteisiin ja palveluihin tai edistävät ruokakulttuuria.

Laatuhankeavustukseen sovelletaan 22.10.2008 voimaan tullutta kansallista säädöstä eli valtioneuvoston asetusta elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittämisen avustamisesta (638/2008). Asetuksen antamisen päätarkoitus on ollut se, että aiemmin ministeriön ohjeisiin perustuneet avustuksen haku-, myöntö- ja maksatusmenettelyt nostetaan nyt säädöstasolle.

Seija Ahonen kertoo, että ministeriö on rahoittanut Laatuketjun hanketoimintaa kymmenen vuoden ajan.

– Hankkeille on ollut jaossa avustusta noin miljoona euroa vuodessa. Vuosittain avustusta on saanut parikymmentä hanketta.