Puutarhakyselyyn voi vastata internetissä

Tike tarjoaa ensimmäistä kertaa sähköistä vastaamismahdollisuutta kaikille puutarha-alan yrityksille ja viljelijöille puutarhayritysrekisterin tiedonkeruun yhteydessä. Kyselylomake avataan tänään eli 15. päivänä lokakuuta.

Aktuaari Anna-Kaisa Jaakkonen sanoo, että sähköisen asioinnin lisääminen on yksi Tiken toiminnan kehittämisen painopisteitä.

– Tänä syksynä Tike tarjoaa kaikille puutarhayritysrekisterin noin 5 400 vastaajalle mahdollisuutta täyttää puutarhatilaston kyselylomake Internetissä.

Jaakkonen selvittää, että viljelijä kirjautuu vastaamisjärjestelmään tilatunnuksen ja salasanan avulla, jotka viljelijä saa tiloille lähetetystä paperisesta vastauslomakkeesta.

– Sähköinen lomake muistuttaa ulkonäöltään paperilomaketta. Viljelijän vastaamisrasitus vähenee, sillä lomakkeelle on valmiiksi esitäytetty tukirekisteristä saadut viljelyalatiedot. Lisäksi sähköisellä lomakkeella on valmiina edellisvuoden tiedot viljelijän kasvihuoneiden määristä ja pinta-aloista.

Sähköiseen lomakkeeseen on rakennettu tarkastuksia esimerkiksi siitä, ovatko tallennetut satomäärät järkeviä suhteessa viljelyalaan.

– Tarkastukset ovat suosituksenomaisia, eivätkä ne estä lomakkeen täyttämistä ja palauttamista, vaikka ne värjäävätkin tallennusvirheet tai puutteet punaisiksi, opastaa Anna-Kaisa Jaakkonen.

Sähköisen lomakkeen täyttämistä varten koneella tulee olla Adobe Acrobat Reader 8 tai 9. Selaimeksi Tike suosittelee Internet Explorer 7 -versiota. Kyselyn sivuilla on linkit ohjelmien lataussivuille. Täyttäminen onnistuu joustavimmin laajakaistayhteyden avulla.

Puutarhayritysrekisterin tilastotiedot valmistuvat 31.3.2009. Tärkeimpien puutarhakasvien ennakkotiedot valmistuvat 31.1.