Ruusutarhat leikkaa tuotantoaan

Pohjoismaiden suurin leikkoruusujen tuottaja, Ruusutarhat Suutari Oy, leikkaa lähes puolet ruusutuotantoaan. Viljelyalana supistus tarkoittaa kahta hehtaaria, joka on yli kymmenen prosenttia koko Suomen ruusunviljelypinta-alasta. Markku Suutarin mukaan syinä tuotannon merkittävään leikkaamiseen ovat maakaasun, sähkön ja palkkojen hintojen voimakas nousu viime vuosien aikana, afrikkalaisen tuontiruusun luoma alhainen hintataso sekä kulutustottumusten muutokset.

Suomalaisen leikkoruusun tuotannon pinta-ala on vähentynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana runsaasta 42 hehtaarista nykyiseen alle 15 hehtaariin. Merkittävin syy kehitykselle on ollut energiahintojen raju kasvu, palkkakustannusten nousun ohella. Sama kehitys on nähtävissä myös muualla Euroopassa, erityisesti Hollannissa ja Saksassa.

Myös ruusujen käyttötottumukset ovat merkittävästi muuttuneet ja tämä vaikuttaa osaltaan kotimaisen ruusunkasvatuksen kannattavuuteen. Pitkien, kukkakauppojen myymien ruusujen sijasta nyt ostetaan marketeista kymmenen lyhyen ruusun kimppuja. Syynä tähän on kenialaisen ruusuntuonnin voimakas kasvu ja kohdentuminen market-ketjuihin.

Ruusutarhat-konsernin emoyhtiö Ruusutarhat Kukkatukku Oy korvaa poistuvan oman ruusutuotannon afrikkalaisella ja hollantilaisella ruusutuotannolla ja muilla leikkokukilla.

Leikkaus ei vaikuta vakituisen henkilökunnan määrään. Henkilöstösopeutukset tehdään vuokratyövoiman ja määräaikaisten työsuhteiden järjestelyillä.