Perunanviljely vähentynyt Euroopassa

”Peruna on pyöreä, peruna on soikea, peruna on ruoka ihan oikea” lauletaan lastenlaulussa. Vuosi 2008 on kansainvälinen perunan vuosi. Juhlavuoden tarkoituksena on nostaa tietoisuutta perunan ja maatalouden merkityksestä maailmassa. Eurostat on julkaissut maataloustilastoissaan Euroopan perunantuotannon, hintojen ja kulutuksen viimeisimmät kehityssuunnat.

Perunaa tuotetaan Euroopan eri maissa varsin erikokoisilla viljelyksillä. Uusissa EU-jäsenvaltioissa ja Välimeren maissa suuri osa perunasta kasvatetaan alle 1 hehtaarin aloilla. Sen sijaan pohjoisissa ja keskisissä EU-valtioissa perunantuotanto on keskittynyt yli 20 hehtaarin viljelmille.

Perunanviljelyala on vähentynyt Euroopan unionin alueella noin puoleen vuosien 1990–2007 aikana. Pitkäaikaistutkimuksen mukaan vähennys on vanhojen jäsenmaiden alueella ollut 38 prosentin luokkaa, mutta uusissa jäsenmaissa jopa 60 prosenttia.

Puolassa suurin viljelyala, Hollannissa korkeimmat hehtaarisadot

Vuonna 2007 Euroopan unionin maiden perunanviljelyalasta yli neljäsosa eli 570 000 hehtaaria sijaitsi Puolassa. Seuraavina tulivat Romania ja Saksa, joissa kummassakin tuotanto oli 12 prosentin luokkaa. Noin puolet EU:n perunahehtaareista sijoittui näihin kolmeen maahan.

Saksassa tuotettiin noin viidesosa eli 19 prosenttia EU:n perunamäärästä vuonna 2007. Seuraavina olivat Puola 18 prosentin ja Hollanti 11 prosentin osuudella. Korkein hehtaarisato oli Hollannissa, jossa hehtaarilta nostettiin lähes 44 tonnia perunaa.

Tuottajahinta oli parhaimmillaan yli 30 euroa sataa perunakiloa kohti. Näin korkeaa hintaa maksettiin Kreikassa, Kyproksella, Luxemburgissa ja Romaniassa. Toisaalta Belgiassa ja Puolassa tuottajahinta ylitti juuri ja juuri 10 euron rajan.

Lähes kaikissa EU-maissa yli puolet tuotetusta perunasta käytettiin elintarvikkeena vuonna 2006. Suurimmat perunatärkkelyksen tuottajat olivat Ranska, Saksa ja Itävalta, joissa noin 40 prosenttia perunasta käytettiin muuhun kulutukseen kuin ruoaksi tai rehuksi. Muuhun kulutukseen luetaan tärkkelys, muu teollinen käyttö kuten alkoholintuotanto, perunansiemen ja varastohävikki.

Eläinten rehuksi käytettiin vuonna 2006 noin viidennes kaikesta tuotetusta perunasta. Rehukäyttö on yleisintä Puolassa, Romaniassa ja Baltian maissa.