Ministeri Anttila: Suomalainen elintarvikeketju tarvitsee uuden strategian

– Maailman elintarvikesektori on haasteiden edessä. Ruuan kysyntä on kasvanut ja se lisääntyy jatkossa edelleen voimakkaasti. Globaalin elintarvikeketjun toiminta perustuu ajatukseen ”mahdollisimman paljon ruokaa, mahdollisimman halvalla”, totesi maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila puhuessaan Savon ammatti- ja aikuisopiston Muuruveden yksikön 100-vuotisjuhlassa sekä Parikkalassa maatalousyrittäjien tilaisuudessa.

– Tässä kilpailutilanteessa suomalaisella elintarviketuotannolla on heikot menestymisen mahdollisuudet luonnonolosuhteistamme, syrjäisestä sijainnistamme ja niiden aiheuttamasta korkeammasta kustannustasosta johtuen.

Ministerin mukaan maatalouden tuotantopanosten hinnat ovat nousseet rajusti viimeisen vuoden aikana.

– Tämä ajaa maatilat, erityisesti kotieläintilat, vakavaan kannattavuuskriisiin, ellei kustannusten nousua kyetä siirtämään tuottajahintoihin. Vain maitosektori on tässä toistaiseksi onnistunut.

– Suomalainen elintarvikeketju on suhteellisen lyhyt. Toimijoita on vähän, ja voi sanoa, että kaikki tuntevat toisensa. Tämä antaa hyvät lähtökohdat rakentaa strategia, korosti Anttila.

– Elintarvikeketjun toimijat kilpailevat tällä hetkellä keskenään kiivaasti. Kilpailu näkyy tuottajan kukkarossa. Ruokastrategian avulla voitaisiin löytää elintarvikeketjulle toimintamalli, joka hyödyttää kaikkia ketjun osapuolia. Yksikään ketjussa toimiva ei saa alistaa ketjun muita toimijoita. Tämänkaltaisella kaikki voittaa -asenteella voidaan turvata suomalaisen maatalouden ja elintarviketalouden tulevaisuus, painotti ministeri Anttila.