Investointitukea maatilojen lämpökeskuksiin

Valtioneuvosto on 17. päivänä heinäkuuta antanut asetuksen, jolla säädetään maatilojen lämpökeskusten ja turkistarhauksen tukemisesta vuonna 2008. Tukea voi hakea 7.8.2008 lähtien, jolloin asetus astuu voimaan. Hakuaika päättyy syyskuun 19. päivä. Tukipäätökset tehdään lokakuun loppuun mennessä.

Tukea myönnetään turkistalouden investointeihin avustuksena ja maatilan lämpökeskusinvestointeihin avustuksena ja korkotukena. Tukea myönnetään myös tiettyihin siipikarjatalouden investointeihin.

Lämpökeskusinvestointiin voi hakea tukea kun kyseessä on kotimaista energiaa käyttävä lämpökeskus, jolla lämmitetään sekä tuotanto- että asuinrakennuksia. Energiasta pääosan tulisi kuitenkin mennä tuotantorakennusten lämmittämiseen. Lämpökeskuksen tulee hyödyntää jätelämpöä, vesistön, ilman, maaperän tai auringon lämpöä, puuta tai muuta uusiutuvaa polttoainetta. Avustusta voidaan myöntää enintään 15 prosenttia ja korkotukea enintään 20 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.