Erikoiskasvituki on haettavissa

Uudet kansalliset peltotuet haettavissa Uudet kansalliset ns. 141-tuet ovat nyt viljelijöiden haettavissa säädösten valmistuttua. Tuet ovat kotieläintilan hehtaarituki ja Etelä-Suomen erikoiskasvituki, ja niitä maksetaan vain A- ja B-tukialueilla. Viimeinen hakupäivä on kesäkuun 16. päivä.

Kevään päätukihakuun mennessä uusista kansallisista ns. 141-tuista ei vielä ollut säädöksiä. Hakemuslomakkeita on kuitenkin lähetetty vuoden 2007 tietojen perusteella näiden tukialueiden viljelijöille, joille maksettiin LFA-lisäosaa kotieläintilana sekä viljelijöille, joilla oli tärkkelysperuna- tai avomaanvihannestuotantoa. Etenkin niiden kotieläintilojen, jotka eivät ole sitoutuneet LFA-lisäosaan, on huolehdittava hakemuslomakkeen saannista.

Erikoiskasvitukeen oikeuttavat tärkkelysperuna ja avomaanvihannekset. Tukikelpoisia eivät ole tärkkelysperunan siemenlisäys eivätkä rehuvihannekset. Herneistä vain tuleentumattomana korjattava tarhaherne on tukikelpoinen. Puutarhakasveille tukea maksetaan, jos niitä on viljelyssä vähintään 0,5 hehtaaria.

Tukea maksetaan vain maatilan tukialueella A tai B sijaitseville pelloille. Pelloilla on noudatettava paikkakunnan tuotanto-olosuhteet huomioivaa viljelytapaa. Hakijaan kohdistuvat tukiehdot määräytyvät kansallisen tuen laista (68 vuoden ikä ja myel-eläkkeen vaikutus).

Kotieläintilan hehtaarituen määrä on 30 euroa/ha ja Etelä-Suomen erikoiskasvituen määrä 100 euroa/ha. Tuen määrää voidaan joutua alentamaan, jos kokonaismääräraha ylittyy.