Suonenjoen marjanviljelijät listasivat tavoitteita

Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistyksen vuosikokous asetti lähiajan tavoitteeksi elintarvikkeiden arvonlisäveron alennuksen aikaistamisen, jotta se ehtisi vuoden 2009 marjakauteen. Yhdistys päätti esittää poimijoiden verovapauden osuuteen korotusta ja heidän työeläkemaksun poistamista EU:n ulkopuolelta tulevilta.

Yhdistyksen puheenjohtaja Veijo Karkkonen sanoo, että yhdistyksen vuosikokous vaati aikaistamaan elintarvikkeiden ALV:n alentamista nykyisestä 17 %:sta 12 %:in heti vuoden 2009 alusta.

– Ruuan hinnan noustessa alennus kohdistuisi tasapuolisesti kaikkiin kuluttajaryhmiin.

Karkkosen mukaan kausityövoiman ansion verovapaan osuutta tulisi korottaa 17 eurosta 27 euroon vuorokautta kohden. – Verovapaa osuus on pysynyt samana vuodesta 1995 lähtien, joten korotus on paikallaan työvoiman liikkuvuuden varmistamiseksi. Verovapaan osuuden ylimenevältä osalta työntekijältä pidätetään lähdevero, joka on 35 %.Karkkonen sanoo, että EU:n ulkopuolelta tuleva kausityövoima ei hyödy eläkemaksuista.

– TyEL-työeläkemaksu tulisi poistaa EU:n ulkopuolelta tulevan kausityövoiman osalta.

– Viljelijät pitävät kohtuuttomana TyEL-maksua, joka on työnantajan osalta n. 17,3 % ja työntekijän osalta 4,1 %. Lähes kaikki ulkomaiset työntekijät eivät tule eläkemaksuista koskaan hyötymään, elleivät he tule Suomeen pysyvästi asumaan. Työntekijän maksama eläkemaksu tulee lähdeveron lisäksi.- Työvoimaa koskevat vero ja TyEL-maksuun liittyvät muutokset tulee saada kiireisesti tehtyä, koska on selvät merkit olemassa, että kausityövoiman saatavuus on vaikeutumassa. Työvoima on hakeutumassa verotuksellisesti ja maksullisesti edullisimpiin maihin, perustelee Veijo Karkkonen.

Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistyksen vuosikokouksessa valittiin johtokuntaan erovuorossa olleet johtokunnan varsinaiset jäsenet Veli-Jussi Jaraske, Jarmo Röppänen, Matti Kauppinen, Juha Nenonen, Leena Kalilainen ja Pekka Laitinen uudelleen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Yhdistyksen johtokunta valitsi keskuudestaan edelleen puheenjohtajaksi Veijo Karkkosen ja varapuheenjohtajiksi Olli Petäjän sekä Helena Hännisen. Yhdistyksen sihteerinä jatkaa Ilkka Voutilainen